Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Znalci a daně


Program

Soudní znalec – fyzická osoba

 • Principy zdanění příjmů soudního znalce – OSVČ (konstrukce daňového základu, odčitatelné položky, slevy na dani, výpočet daňové povinnosti)
 • Principy zdanění příjmů soudního znalce – zaměstnance (zdanění mzdy, slevy na dani, výpočet daňové povinnosti)
 • Daňově uznatelné výdaje
 • Daňové přiznání (kdy vzniká povinnost jej podat a kdy nikoli)

Soudní znalec – právnická osoba

 • Účetnictví (co to vůbec je a k čemu je to dobré)
 • Daňově uznatelné výdaje
 • Soudní znalec jako zaměstnance ve vlastní s.r.o. (související výdaje, výhody, nevýhody)
 • Výpočet daňové povinnosti (konstrukce daňového základu, rozdíl výsledku hospodaření a daňového základu)
 • Odčitatelné položky daně (daňová ztráta, dary)
 • Výplata podílu na zisku (výpočet, zdanění)

Komparace daňového zatížení soudního znalce zaměstnance vs. OSVČ vs. s.r.o.

Soudní znalec – plátce daně z přidané hodnoty

 • Mechanismus DPH
 • Registrace – dobrovolná i povinná
 • Osoba povinná k dani vs. plátce DPH
 • Místo plnění – specifické problémy u znaleckých posudků
 • Zdanitelná plnění
 • Plnění osvobozená od daně
 • Daňové přiznání + kontrolní hlášení + souhrnné hlášení

Lektoři

Ing. Matěj Nešleha

Lektor působí jako jednatel a daňový poradce ve společnosti KODAP Jihlava, je členem Prezidia Komory daňových poradců České republiky. Má dlouholeté zkušenosti jako zkušení komisař Komory daňových poradůců ČR a zkušební řešitel příkladů Komory auditorů ČR. Je autorem odborných článků ve společnosti Wolters Kluwer ČR. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze.

Poznámky

 • Cena obsahuje drobné občerstvení a studijní materiály
 • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování kurzu
 • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
 • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č. 3 a č. 11) nebo Nerudova (tramvaj č. 12)

Cena

1 600,- Kč včetně DPH

Cena pro zaměstnance MU, je-li plátcem MU: 800 Kč. Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání kurzu.

Storno podmínky

 1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
 4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Jana Buchalová,
Telefon: 549 49 8506
E-mail: Jana.Buchalova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Naše tipy

Odebírat náš Newsletter

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.