Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Současná praxe katastrálních úřadů- dopad novely katastrální vyhlášky a stavebního zákona na praxi


Určeno

Kurz je určen zejména pro ty, kteří pracují s údaji katastru a zajišťují podklady k provedení změn v katastru nemovitostí - a to nejen související zprávu, ale i s jinými údaji katastru.

 

Program

Stručný přehled aktuálních předpisů
Novela vyhlášky o poskytování informací z katastru nemovitostí v souvislosti s novým nařízením o ochraně osobních údajů - GDPR
Hranice pozemků- kvalita hranic

 • hranice po novele stavebního zákona
 • hranice druhů pozemků
 • hranice způsobu využití
 • doplnění o známou judikaturu týkající se hranic

Zápis staveb do katastru nemovitostí

 • zápis jako jiný údaj katastru
 • zápis vkladem samostatných staveb 
 • evidence vedlejších staveb
 • hranice staveb a známá judikatura týkající se hranic
 • zápis staveb od 1.1.2018 související s novelou stav.zákona č. 225/2013 Sb.- právo stavby
 • služebnosti

Zápisy poznámek a upozornění z pohledu novely katastrální vyhlášky
Poznámky spornosti i z pohledu známé judikatury
Shrnutí- co je třeba sledovat a čemu je vhodné věnovat pozornost

 

 

 

Lektoři

Ing. Naděžda Vitulová

Lektorka má dlouholeté praktické zkušenosti z Katastrálního pracoviště Brno - město, kde pracovala jako ředitelka.  V současné době působí jako lektorka a konzultantka v oboru katastru nemovitostí, a to zejména v oblasti porovnávání zápisů v evidenci nemovitostí, pozemkové knize a katastru nemovitostí. Věnuje se též publikační práci - podílela se např. na přípravě knihy Věcná břemena od A do Z.

Mgr. Jiří Fojtášek

Lektor dlouhodobě působil jako právník Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, vykonával agendu kontroly výkonu státní správy katastrálních a pozemkových úřadů v Kanceláři Veřejného ochránce práv. V současné době zastává funkci vedoucího Oddělení metodiky a kontroly katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj a současně pracuje jako metodik Odboru řízení územních orgánů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Poznámky

 • Cena obsahuje drobné občerstvení a studijní materiály 
 • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování kurzu
 • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
 • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

Cena

2 200,- Kč včetně DPH

Cenu za kurz je nutné uhradit bezhotovostním převodem nebo platební kartou nejpozději do termínu splatnosti podkladů k fakturaci, které budou účastníkům zaslány na zadanou emailovou adresu. Cena pro zaměstnance MU (je-li MU plátcem):800Kč

Storno podmínky

 1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
 4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Jana Buchalová,
Telefon: 549 49 1219
E-mail: Jana.Buchalova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Naše tipy

  Odebírat náš Newsletter

  Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.