Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Aktuální otázky oceňování nemovitých věcí a práv k nim v právní praxi


Určeno

Kurz je určen především soudním znalcům a odhadcům. Využitelné poznatky se zde mohou případně dozvědět také osoby využívající ocenění nemovité věci v právní praxi (např. pracovníci územně samosprávných celků, investoři či advokáti).

Program

 • typy cen a jejich použití v aplikační praxi (např. nemožnost určit cenu obvyklou); zvažované změny právní úpravy (zejména zákona o oceňování)
 • právní požadavky na oceňování podle účelu ocenění (např. pro určení náhrady za omezení a odnětí vlastnického práva, ocenění v režimu zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby) a druhu oceňované věci (např. pozemky pod různými stavbami)
 • právní rámec pro oceňování služebností včetně jejich odlišení od obdobných práv – demonstrace na modelových případech
 • formulace znaleckého úkolu (skutkové a právní otázky); nejčastější chyby při ocenění včetně běžných námitek vůči ocenění

Lektoři

JUDr. Jakub Hanák, Ph.D. & Ph.D.

Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity; pracovník znaleckého ústavu qdq services

Poznámky

 • Cena obsahuje drobné občerstvení a studijní materiály
 • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování semináře
 • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
 • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3, 11) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

Informace o kurzu

Cílem kurzu je seznámit posluchače s aktuální judikaturou související s oceňováním nemovitých věcí (zejména pozemků) a práv k nim a s právními pravidly (požadavky), které je nutné při oceňování uvedených nemovitých věcí respektovat, aby bylo ocenění (znalecký posudek) zadavatelem použitelné.

Cena

2 200,- Kč včetně DPH

Cenu za kurz je nutné uhradit bezhotovostním převodem nebo platební kartou nejpozději do termínu splatnosti podkladů k fakturaci, které budou účastníkům zaslány na zadanou emailovou adresu.
Cena pro zaměstnance MU, je-li plátcem MU: 1000 Kč.

Storno podmínky

 1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
 4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Ing. Naděžda Švihelová,
Telefon: 549 49
E-mail: Nadezda.Svihelova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Naše tipy

Odebírat náš Newsletter

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.