Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Právo v kostce pro seniory - Právo prakticky


Určeno

Kurz  je určený v rámci celoživotního vzdělávání pro seniory. Cílem je především to, aby senioři získali všeobecný přehled a zorientovali se i v klasických právních odvětvích.

Program

4. 2. Vlastnictví nemovitosti a sousedské právo (jaké povinnosti a práva mám jako majitel bytu, domu nebo zahrady - co dělat, když mám neohleduplného souseda … kam se můžu obrátit?)

11. 2. Nájem bytu a domu (bydlím v nájmu – na co mám nárok a co po mě může požadovat pronajímatel – opravy, poruchy, pronajímám byt – na co si dát pozor při uzavírání nájemní smlouvy a jak řešit spory s nájemci a porušení nájemní smlouvy)

18. 2. Zaměstnání a brigády (pracovní smlouva, dohody o provedení práce – na co si dát pozor při uzavírání smlouvy, ukončení pracovního poměru – můžu odejít hned?)

25. 2. Dědictví a darování (jak sepsat závěť, co se stane, když závěť nemám, kdo jsou moji dědicové a co budou dědit, můžu své děti vydědit?, darovací smlouva – její výhody i rizika)

3. 3. Půjčky v bance i mimo banku (ručení, zástava nemovitosti, kolik budu splácet, rizika, kde si rozhodně nepůjčovat

Náhradní termíny za zrušené kurzy z důvodu nařízené karantény:

8. 9.  Senior Point (informace kde hledat pomoc, podporu, možnosti trávení volného času)

15. 9. Exkurze - Magistrát města Brna ZRUŠENO

22. 9. Dávky sociálního zabezpečení(důchody, příspěvky na bydlení, na péči a jiné sociální dávky – na co mám nárok, kam se obrátit, kde podat žádost)

6. 10. Spotřebitelské smlouvy (nakupuji na internetu – zájezd, zboží, službu, nakupuji na předváděcích akcích – zrušení smlouvy, vrácení zboží, reklamace)

13. 10.   Senior jako oběť nebo svědek trestné činnosti (krádeže, domácí násilí, přepadení, vykradení bytu  - prevence a řešení)

20. 10.  Oddlužení fyzických osob a manželů, exekuce (jak se dostat z dluhové pasti, kde hledat pomoc, kdy mi hrozí exekuce, jak se můžu bránit, exekuce v rodině)

27. 10.  Zdravotnictví (práva pacienta – právo na informace v nemocnici, nárok na lázně a další péči, rehabilitační pomůcky, omezení svéprávnosti – může se to stát i mně?)

3. 11. Bytové spoluvlastnictví (bytová družstva, společenství vlastníků jednotek, společné prostory, opravy - rozhodování o opravách, revitalizacích – můžu nesouhlasit? … fond oprav – rozhodování na co použít peníze, kontrola hospodaření)

10. 11.  Přestupky a přestupkové řízení (např.přestupky v dopravě – jak se řeší, co mi hrozí, kde můžu vše vyřídit)

24. 11.  Náhrada škody a nemajetkové újmy (způsobil jsem škodu na majetku nebo na zdraví – co mi hrozí, jak jsou možnosti řešení, co když mi někdo způsobil škodu - kam se obrátit, na co mám nárok)

Lektoři

Kurzy vedou špičkoví lektoři z řad akademiků Právnické fakulty Masarykovy univerzity a externích odborníků z praxe.

Informace o kurzu

Po absolvování kurzu obdrží účastníky Osvědčení o absolvování kurzu Právo v kostce pro seniory - Právo prakticky.

Cena

2 100,- Kč včetně DPH

Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání kurzu.

Storno podmínky

  1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
  4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Jana Buchalová,
Telefon: 549 49 1219
E-mail: Jana.Buchalova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Naše tipy

    Odebírat náš Newsletter

    Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.