Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Oddlužení v otázkách a odpovědích


Určeno

Kurz je určený pro širokou veřejnost, zejména drobné podnikatele, zejména živnostníky, akreditované osoby pro sepis insolvenčních návrhů, pracovníky charit apod.

Program

 • úpadek
 • insolvenční správce
 • průběh insolvenčního řízení (zahájení řízení, účinky zahájení insolvenčího řízení, účinky zahájení ins. řízení, rozhodnutí o ins. návrhu)
 • způsoby řešení úpadku (kdy dojde na konkurs, kdy na reorganizaci, kdy na oddlužení)
 • majetková podstata
 • neplatnost, neúčinnost a odporovatelnost úkonů
 • řešení úpadku a hrozícího úpadku oddlužením – podmínky pro povolení oddlužení, způsob řešení oddlužení, postavení věřitelů při oddlužení, postavení zajištěných věřitelů při oddlužení, povinnosti dlužníka, podmínky pro zánik neuhrazených částí závazků dlužníka

Lektoři

Mgr. Jan Kozák - působil jako soudce Krajského soudu v Brně, po celou kariéru se zabývá problematikou úpadkového řízení. Působí rovněž jako lektor, především v oboru insolvenčího práva. Na toto téma vydal několik publikací, byl vedoucím autorského kolektivu - Komentáře k insolvenčnímu zákonu pro nakladatelství Wolters Kluwer. K jeho největším kauzám patří např. ZPS Zlín, FK Drnovice, Alstom, Pojišťovna Morava, Stavex Brno, Korfil, CE Wood, Magneton Kroměříž.

Poznámky

 • Cena obsahuje drobné občerstvení a studijní materiály
 • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování kurzu
 • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
 • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č. 3 a č. 11) nebo Nerudova (tramvaj č. 12)

 

Informace o kurzu

Právní úprava oddlužení je široce diskutovaným tématem odborné i laické veřejnosti. Od počátku června 2019 se oddlužení začalo týkat mnohem širší skupiny obyvatel. Přijaté změny v právní úpravě oddlužení otevřely nové možnosti i nové otázky. 

Cena

2 200,- Kč včetně DPH

Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání kurzu.

Storno podmínky

 1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
 4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Jana Buchalová,
Telefon: 549 49 1219
E-mail: Jana.Buchalova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Naše tipy

  Naše tipy

  Odebírat náš Newsletter

  Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.