Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Znalecký posudek – od ustanovení znalce do provedení posudku jako důkazu


Určeno

Kurz je určen pro soudní znalce a pro zájemce o výkon znalecké činnosti.

Program

 • Náležitosti znaleckého posudku (obsahové a formální) stanovené v zákoně o znalcích a tlumočnících a prováděcích a metodických předpisech
 • Vymezení zkoumané problematiky ve vazbě na obor, odvětví a specializaci znalce včetně situací, kdy přizvat konzultanta či je vhodné/nutné vypracovat společný znalecký posudek několika znalci,
 • Proces utváření znaleckého posudku (komunikace mezi zadavatelem a znalcem), problematika vymezení okruhu zkoumané problematiky či pokládání otázek. Jak si má znalec poradit s otázkami, které jsou z pohledu jeho oboru „špatně formulované“, či jsou mimo jeho znalecký obor nebo jsou položeny otázky právní?
 • Problematika podkladů potřebných  k vypracování znaleckého posudku – problematika nezávislosti, nestrannosti a opakovatelnosti znaleckého zkoumání.
 • Proces hodnocení znaleckého posudku orgánem veřejné moci (soudy, policie, státní zastupitelství) v trestní, občanskoprávní a správněprávní  judikatuře, včetně skutečnosti ovlivňující věrohodnost posudku.

Lektoři

JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et Ph.D.

Vyučující na Právnické a Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Vyučuje např. předmět Právní postavení znalců a právní úprava jejich činnosti. Právník zabývající se agendou státní správy soudů a státní správy znalecké činnosti v  Kanceláři veřejného ochránce práv. Ad hoc člen komise pro obhajobu disertačních prací v doktorském studijním programu Soudní inženýrství, Ústav soudního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně. Lektor znaleckého práva pro znalce, podnikové právníky, pracovníky zabývající se agendou státní správy znalecké činnosti.

 

Poznámky

 • Cena obsahuje drobné občerstvení, oběd a studijní materiály
 • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování semináře
 • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
 • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3, 11) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

Informace o kurzu

Kurz je svým komplexním obsahem, který shrnuje právní úpravu, judikaturu a praxi ve znalecké agendě, unikátním, jelikož účastníky seznámí s procesem utváření znaleckého posudku jako vzájemné a rovnocenné komunikace mezi zadavatelem znaleckého posudku a jeho zpracovatelem.

Cena

2 600,- Kč včetně DPH

Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání kurzu.

Storno podmínky

 1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
 4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Ing. Naděžda Švihelová,
Telefon: 549 49
E-mail: Nadezda.Svihelova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Naše tipy

  Odebírat náš Newsletter

  Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.