Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Rozhodovací praxe orgánů státní správy znalecké činnosti aneb typické i netypické přestupky znalců


Určeno

Kurz je určen pro soudní znalce a pro zájemce o výkon znalecké činnosti.

Program

 • Právní úprava a struktura přestupků v zákoně o znalcích a tlumočnících
 • Procesní  stránka přestupkového řízení se znalcem/znaleckým ústavem (přestupkový zákon, Instrukce Ministerstva spravedlnosti č. 8/2017 o správním řízení ve věcech znalců a tlumočníků a o některých dalších otázkách)
 • Práva a povinnosti znalce s nímž bylo zahájeno přestupkové řízení  
 • Analýza rozhodovací praxe Ministerstva spravedlnosti a krajských soudů
 • Závěry a doporučení znalcům:  jak se vyvarovat některých pochybení, která by mohla vést k zahájení přestupkového řízení.

Lektoři

JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et Ph.D.

Vyučující na Právnické a Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Vyučuje např. předmět Právní postavení znalců a právní úprava jejich činnosti. Právník zabývající se agendou státní správy soudů a státní správy znalecké činnosti v  Kanceláři veřejného ochránce práv. Ad hoc člen komise pro obhajobu disertačních prací v doktorském studijním programu Soudní inženýrství, Ústav soudního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně. Lektor znaleckého práva pro znalce, podnikové právníky, pracovníky zabývající se agendou státní správy znalecké činnosti.   

Poznámky

 • Cena obsahuje drobné občerstvení, oběd a studijní materiály
 • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování kurzu
 • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
 • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3, 11) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

Informace o kurzu

Kurz se zabývá výkladem právní úpravy ve vazbě na právní praxi orgánů státní správy znalecké činnosti v přestupkové agendě. Cílem semináře je analýza rozhodovací činnosti. Na jejím základě budou účastníkům ukázány druhy pochybení znalců, která spadají do přestupků a budou představena doporučení, jak se jim vyhnout.

Cena

2 200,- Kč včetně DPH

Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání kurzu.

Storno podmínky

 1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
 4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Ing. Naděžda Švihelová,
Telefon: 549 49
E-mail: Nadezda.Svihelova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Naše tipy

  Odebírat náš Newsletter

  Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.