Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Průvodce novým zákonem o soudních tlumočnících a soudních překladatelích


Určeno

Kapacita kurzu je již naplněna, stejný kurz pořádáme také 3. prosince 2020, přihlásit se na něj můžet můžete po kliknutí zde.

 

Kurz je určen pro tlumočníky a překladatele.

Program

 •  Struktura a obsah zákona č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
 •  Pojetí výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti
 •  Definování soudního tlumočníka a soudního překladatele  
 •  Podmínky pro výkon tlumočnické a překladatelské činnosti (odborná způsobilost, vstupní zkouška)
 •  Vznik, pozastavení a zánik oprávnění vykonávat tlumočnickou a překladatelskou činnost
 •  Přechodná ustanovení (již jmenovaný tlumočník a nový zákon)
 •  Seznam tlumočníků a překladatelů jako informační systém veřejné správy  
 •  Práva a povinnosti tlumočníků a překladatelů
 •  Odpovědnost za výkon tlumočnické a překladatelské činnosti
 •  Tlumočnický a překladatelský úkol – formální a obsahové náležitosti, včetně evidence
 •  Odměňování a náhrady  (odměna, náhrada hotových nákladů, náhrada za ztrátu času včetně času stráveného na cestě, záloha, proces vyúčtování a úhrada)
 •  Dohled nad výkonem tlumočnické a překladatelské činností  Ministerstvem spravedlnosti
 •  Přestupky
 •  Obsah návrhu vyhlášek: návrh vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích (č. j. předkladatele MSP-429/2019-LO-SP/42), návrh vyhlášky o odměně, náhradě hotových výdajů a náhradě za ztrátu času včetně času stráveného na cestě za výkonem tlumočnické a překladatelské činnosti (č. j. 267/2020-LO-SP)

Lektoři

JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et Ph.D.

Vyučující na Právnické a Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Právník zabývající se agendou státní správy soudů a státní správy znalecké a tlumočnické činnosti v  Kanceláři veřejného ochránce práv.  Lektor znaleckého práva pro znalce, podnikové právníky, pracovníky zabývající se agendou státní správy znalecké činnosti a tlumočníky a překladatele (např. Jeronýmovy dny 2018, seminář pro členy Komory soudních tlumočníků pořádaný dne 27. října 2018).  

Poznámky

 • Cena obsahuje drobné občerstvení a studijní materiály
 • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování kurzu
 • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
 • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3, 11) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

Informace o kurzu

Kurz se zabývá novou právní úpravou, která bude účinná od 1. ledna 2021. Účastníky seznámí se strukturou nového zákona, tak aby se v novém zákoně lépe orientovali. Lektor představí jednotlivá témata v souvislostech a vazbách na současnou praxi.

Cena

2 200,- Kč včetně DPH

Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání kurzu.

Storno podmínky

 1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
 4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Ing. Naděžda Švihelová,
Telefon: 549 49
E-mail: Nadezda.Svihelova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Naše tipy

  Odebírat náš Newsletter

  Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.