Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Veřejná podpora v praxi - ZRUŠENO


Určeno

Kurz je určen institucím veřejné správy (městům, obcím, krajům, ministerstvům, státním fondům, státním podnikům, příspěvkovým organizacím, veřejným vysokým školám, výzkumným institucím - tedy všem, kteří disponují veřejnými prostředky) i příjemcům veřejných prostředků (z fondů EU a dalších zdrojů).

Program

1. Stručné pojednání o znacích veřejné podpory. Aktuální rozhodnutí institucí EU v této oblasti. Opatření veřejnou podporu nezakládající se zaměřením na pravidlo de minimis.
2.  Veřejná podpora a investice (nejrůznější investiční pobídky, investice v rámci společností pod kontrolou institucí veřejné správy, navyšování základního kapitálu, příplatky k základnímu kapitálu, akcionářské půjčky, financování příspěvkových organizací aj.). Relevantní pravidla, princip soukromého investora apod.
3.  Veřejná podpora a zdravotnictví/sociální služby. Zaměření na znak „ovlivnění obchodu zemi členskými státy EU“. Aplikace pravidel pro služby obecného hospodářského zájmu.
4.  Veřejná podpora a financování infrastruktury. Financování, které veřejnou podporu nezakládá a které naopak ano. Jak se vyhnout porušení pravidel.
5.  Veřejná podpora a kultura. Rozbor situací (projektů), kdy je třeba pravidla veřejné podpory aplikovat. Financování kin, divadel, opery, kulturních domů a dalších kulturních akcí z pohledu pravidel EU pro oblast veřejné podpory.
6.  Veřejná podpora a sport. Kdy je třeba aplikovat pravidla veřejné podpory. Jak financovat sport, aby k porušení pravidel nedošlo. Financování sportovních klubů, sportovní infrastruktury a sportovních akcí.
7.  Veřejná podpora a majetkové dispozice. Prodeje a pronájmy veřejného majetku z pohledu pravidel pro oblast veřejné podpory.
8.  Veřejná podpora a cestovní ruch.
9.  Veřejná podpora a školství.    

Lektoři

JUDr. Michael KINCL

Lektor se problematice veřejné podpory věnuje od roku 2000, pracoval jako právník a zástupce ředitele odboru veřejné podpory Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V současné době působí jako asistent předsedy senátu Nejvyššího soudu ČR. Je autorem řady odborných článků a monografií zaměřených na problematiku veřejné podpory, zpracovává odborné expertízy a vykonává metodické poradenství v oblasti veřejné podproy. Působil také v České asociaci pro soutěžní právo.

 

Informace o kurzu

  • Cena obsahuje drobné občerstvení a studijní materiály
  • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování kurzy
  • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
  • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

Cena

2 400,- Kč včetně DPH

Storno podmínky

  1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
  4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Jana Buchalová,
Telefon: 549 49 1219
E-mail: Jana.Buchalova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno
Odebírat náš Newsletter

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.