Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Novela zákona o obchodních korporacích - ZRUŠENO


Určeno

Kurz je určen praktikujícím právníkům (zejména advokátům a podnikovým právníkům), kteří se pohybují v oblasti práva obchodních korporací a pracují se zákonem o obchodních korporacích.

Program

 • Podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích,
 • protest proti usnesení valné hromady,
 • zvláštní druhy akcií a vysílací právo,
 • smlouva o výkonu funkce,
 • „sankční“ ručení členů voleného orgánu,
 • vyloučení člena statutárního orgánu z výkonu funkce,
 • dodatečný výkon hlasovacích práv ve společnosti s ručením omezeným a rozhodování per rollam,
 • monistický systém akciové společnosti,
 • kodeterminace,
 • pojetí závodu při jeho převodu či zástavě,
 • přechodná ustanovení novely.

Lektoři

Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D. je odborným asistentem na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity a asistentem soudce Nejvyššího soudu České republiky. Specializuje se na právo obchodních korporací. Předmětem jeho vědeckého zájmu jsou instituty sloužící k ochraně práv menšinových společníků a akcionářů. Obchodní právo vyučuje od roku 2012.

Mgr. Zdeněk Houdek je asistentem na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity a asistentem soudce Nejvyššího soudu České republiky. Zaměřuje se na obchodní závazky a právo obchodních korporací. Obchodní právo vyučuje od roku 2017.

Poznámky

 • Cena obsahuje drobné občerstvení, oběd, studijní materiály a ÚZ Novela zákona o obchodních korporacích
 • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování kurzu
 • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
 • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3, 11) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

Informace o kurzu

Kurz si klade za cíl seznámit účastníky s nejzásadnějšími změnami, které přináší novela zákona o obchodních korporacích účinná od 1. 1. 2021.

Cena

2 600,- Kč včetně DPH

Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání kurzu.

Storno podmínky

 1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
 4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Ing. Naděžda Švihelová,
Telefon: 549 49 5344
E-mail: Nadezda.Svihelova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Naše tipy

  Odebírat náš Newsletter

  Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.