Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Právo v kostce pro seniory - Úvod do práva


Určeno

Kurz  je určený v rámci celoživotního vzdělávání pro seniory. Cílem je především to, aby senioři získali všeobecný přehled a zorientovali se i v klasických právních odvětvích.

Program

1. 9.     Úvod do právních dějin (nejdůležitější právní dokumenty v české historii, prohlídka Právnické fakulty a fakultní knihovny)
8. 9.     Občanské právo (fyzické a právnické osoby, vlastnictví, závazkové právo)
15. 9.   Úvod do teorie práva (právní terminologie, český právní řád, právní vztahy)
22. 9.   Finanční právo a Finanční správa České republiky (státní rozpočet a jeho tvorba, druhy daní a poplatků, česká měna a funkce České národní banky)
29. 9.   Exkurze - Kancelář Veřejného ochránce práv (Ombudsman)
6. 10.   Občan a veřejná správa (struktura úřadů, fungování obcí a krajů, přestupky a jejich řešení)
13. 10. Právo Evropské unie (orgány a právní předpisy Evropské unie, postavení České republiky v rámci EU, euro)
20. 10. Právo životního prostředí (ochrana vod, ovzduší, přírody, zvířat, účast veřejnosti v rámci ochrany životního prostředí)
27. 10. Trestní právo (trestné činy a druhy trestů, funkce policie, státního zastupitelství a soudů, alternativní tresty)
3. 11.   Exkurze – Ústavní soud (prohlídka historických prostor, informace o fungování soudu)
10. 11. Ústavní pořádek České republiky (Ústava jako nejdůležitější právní dokument, struktura soudů, fungování Poslanecké sněmovny a Senátu, role vlády a prezidenta)
24. 11. Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení (vztah zaměstnance a zaměstnavatele, působení odborových organizací, systém sociálního zabezpečení)
1. 12.   Autorské právo a práva průmyslového vlastnictví (ochrana autorských práv na hudbu, knihy, obrazy a jiná díla, ochranné známky, licenční smlouva)
8. 12.   Obchodní právo (druhy obchodních společností, postavení podnikatele, hospodářská a nekalá soutěž)
15. 12. Rodinné právo (manželství, registrované partnerství, nesezdané soužití, rodičovství, náhradní rodinná péče)

 

Lektoři

Kurzy vedou erudovaní lektoři z řad akademiků Právnické fakulty Masarykovy univerzity a externích odborníků z praxe.

Informace o kurzu

Po absolvování kurzu obdrží účastníky Osvědčení o absolvování kurzu Právo v kostce pro seniory - Úvod do práva.

Cena

2 100,- Kč včetně DPH

Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání kurzu.

Storno podmínky

  1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
  4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Jana Buchalová,
Telefon: 549 49 1219
E-mail: Jana.Buchalova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno
Odebírat náš Newsletter

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.