Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Oddlužení v otázkách a odpovědích | ONLINE

 • čtvrtek 5. listopadu 2020
 • 9.00 - 14.00

Určeno

Kurz je určený pro širokou veřejnost, zejména drobné podnikatele, živnostníky, akreditované osoby pro sepis insolvenčních návrhů, pracovníky charit apod.

Program

 • úpadek
 • insolvenční správce
 • průběh insolvenčního řízení (zahájení řízení, účinky zahájení insolvenčího řízení, účinky zahájení ins. řízení, rozhodnutí o ins. návrhu)
 • způsoby řešení úpadku (kdy dojde na konkurs, kdy na reorganizaci, kdy na oddlužení)
 • majetková podstata
 • neplatnost, neúčinnost a odporovatelnost úkonů
 • řešení úpadku a hrozícího úpadku oddlužením – podmínky pro povolení oddlužení, způsob řešení oddlužení, postavení věřitelů při oddlužení, postavení zajištěných věřitelů při oddlužení, povinnosti dlužníka, podmínky pro zánik neuhrazených částí závazků dlužníka

Lektoři

Mgr. Jan Kozák - působil jako soudce Krajského soudu v Brně, po celou kariéru se zabývá problematikou úpadkového řízení. Působí rovněž jako lektor, především v oboru insolvenčího práva. Na toto téma vydal několik publikací, byl vedoucím autorského kolektivu - Komentáře k insolvenčnímu zákonu pro nakladatelství Wolters Kluwer. K jeho největším kauzám patří např. ZPS Zlín, FK Drnovice, Alstom, Pojišťovna Morava, Stavex Brno, Korfil, CE Wood, Magneton Kroměříž.

Poznámky

ON-LINE kurz bude probíhat vždy v konkrétním termínu a čase prostřednictvím aplikace MS TEAMS. Pro přístup do této aplikace nepotřebujete žádné speciální technické ani programové vybavení, dostačující je počítač/tablet s internetovým připojením reproduktor nebo sluchátka. Před kurzem bude účastníkům zaslán odkaz pro připojení do aplikace. Po přihlášení bude možné kurz nejen pasivně sledovat, ale přispívat v rámci chatu i do písemné diskuze.
Materiály a Osvědčení o absolvování kurzu budou účastníkům zaslány v elektronické podobě.

Cena

0,- Kč včetně DPH

Cena pro zaměstnance MU je 700 Kč bez DPH. Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu.

Storno podmínky

 1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
 4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Jana Buchalová,
Telefon: 549 49 1219
E-mail: Jana.Buchalova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Naše tipy

  Odebírat náš Newsletter

  Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.