Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Znalecké kanceláře a znalecké ústavy po účinnosti nového zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech


Určeno

Kurz je určen pro soudní znalce, znalecké ústavy a nově vzniklé znalecké kanceláře.

Program

 • Dopady účinnosti nového zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (zákon č. 254/2019 Sb.) na činnost znaleckých ústavů
 • Přechodová ustanovení nového zákona o znalcích vztahující se ke znaleckým ústavům zapsaným v I. a II. oddíle seznamu znaleckých ústavů
 • Obsah návrhu vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (č. j. MSP-428/2019-LO-SP/103)
 • Přeměny znaleckých ústavů na znalecké kanceláře dle  § 47 odst. 2 nového zákona
 • Co musí znalecké ústavy a nově vzniklé znalecké kanceláře splnit, aby mohli i nadále vykonávat znaleckou činnost
 • Výkon znalecké činnosti ve znaleckém ústavu a znalecké kanceláři
 • Jak vytvořit a vést  znaleckou kancelář – praktický původce pro znalce, kteří uvažují o vytvoření znalecké kanceláře podle nového zákona či byl jejich znalecký ústav přeměněn na znaleckou kancelář (jak založit a vést znaleckou kancelář dle nového zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a dle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích)
 • Aplikační a výkladové otázky nového zákona vztahující se k výkonu znalecké činnosti ve znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech

Lektoři

JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et Ph.D.

Vyučující na Právnické a Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Vyučuje např. předmět Právní postavení znalců a právní úprava jejich činnosti. Odborný garant 2. konference pro znalce v Telči. Právník zabývající se agendou státní správy soudů a státní správy znalecké činnosti v  Kanceláři veřejného ochránce práv. Ad hoc člen komise pro obhajobu disertačních prací v doktorském studijním programu Soudní inženýrství, Ústav soudního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně. Lektor znaleckého práva pro znalce, podnikové právníky, pracovníky zabývající se agendou státní správy znalecké činnosti. 

Druhý lektor bude advokát z advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS s.r.o.

Poznámky

 • Cena obsahuje drobné občerstvení, oběd a studijní materiály
 • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování kurzu
 • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
 • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3, 11) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

Informace o kurzu

Kurz se zabývá novou právní úpravou, která bude účinná od 1. ledna 2021 a zaměřuje se na nové situace a nové povinnosti, které nastanou pro znalecké ústavy a nově vzniklé znalecké kanceláře a to jak z pohledu nového zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech tak i z pohledu zákona o obchodních korporacích, např. promítnutí přeměny ze znaleckého ústavu na znaleckou kancelář a jak tuto skutečnost změnit v obchodním rejstříku a další praktické otázky.

Cena

2 600,- Kč včetně DPH

Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání kurzu.

Storno podmínky

 1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
 4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Ing. Naděžda Švihelová,
Telefon: 549 49
E-mail: Nadezda.Svihelova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Naše tipy

  Odebírat náš Newsletter

  Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.