Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Novela zákona o místních poplatcích | ONLINE


Program

 • aktuální právní úprava v oblasti místních poplatků včetně judikatury
 • jednotlivé konstrukční prvky místních poplatků
 • zajištění dostatečných finančních prostředků z místních daní
 • správa místních poplatků podle daňového řádu
 • problematické aspekty - doručování, odvolání, subjektivita a způsobilost jednat před správcem daně

Lektoři

doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. - působí na Právnické fakultě na Katedře  finančního práva a národního hospodářství, současně také jako proděkan pro zahraniční a vnější činnost. Zaměřuje se na oblast daňového práva, problematiku místních daní. Je členem komise pro veřejné právo II - komise pro finanční právo Legislativní rady vlády. Aktivně se účastní tuzemských i mezinárodních vědeckých konferencí. Současně je vedený  jako lektor akreditovaného vzdělávání a zpracovatel posudků v oblasti majetkových daní a daňové správy. Pravidelně publikuje v odborném právnickém tisku v České republice i v zahraničí.

Poznámky

Kurz aktuálně reaguje na zásadní změny v zákoně o místních poplatcích, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2020.

Informace o kurzu

ON-LINE kurzy budou probíhat vždy v konkrétním termínu a čase prostřednictvím aplikace MS TEAMS. Pro přístup do této aplikace nepotřebujete žádné speciální technické ani programové vybavení, dostačující je počítač/tablet s internetovým připojením. Před kurzem bude účastníkům zaslán odkaz do aplikace a přístupový kód. Po přihlášení bude možné kurz nejen pasivně sledovat, ale přispívat v rámci chatu i do písemné diskuze.
Materiály a Osvědčení o absolvování kurzu budou účastníkům zaslány v elektronické podobě.

Cena

1 000,- Kč včetně DPH

Cena pro zaměstnance MU, je-li plátcem MU: 700 Kč. Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání kurzu.

Storno podmínky

 1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
 4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Ing. Naděžda Švihelová,
Telefon: 549 49 5344
E-mail: Nadezda.Svihelova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Naše tipy

  Odebírat náš Newsletter

  Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.