Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Novela zákona o obchodních korporacích | ONLINE

 • středa 25. listopadu 2020
 • 9.00 - 16.00

Určeno

Kurz je určen praktikujícím právníkům (zejména advokátům a podnikovým právníkům), kteří se pohybují v oblasti práva obchodních korporací a pracují se zákonem o obchodních korporacích.

Program

 • Podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích,
 • protest proti usnesení valné hromady,
 • zvláštní druhy akcií a vysílací právo,
 • smlouva o výkonu funkce,
 • „sankční“ ručení členů voleného orgánu,
 • vyloučení člena statutárního orgánu z výkonu funkce,
 • dodatečný výkon hlasovacích práv ve společnosti s ručením omezeným a rozhodování per rollam,
 • monistický systém akciové společnosti,
 • kodeterminace,
 • pojetí závodu při jeho převodu či zástavě,
 • přechodná ustanovení novely.

Lektoři

Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D. je odborným asistentem na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity a asistentem soudce Nejvyššího soudu České republiky. Specializuje se na právo obchodních korporací. Předmětem jeho vědeckého zájmu jsou instituty sloužící k ochraně práv menšinových společníků a akcionářů. Obchodní právo vyučuje od roku 2012.

Mgr. Zdeněk Houdek je asistentem na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity a asistentem soudce Nejvyššího soudu České republiky. Zaměřuje se na obchodní závazky a právo obchodních korporací. Obchodní právo vyučuje od roku 2017.

Poznámky

Kurz si klade za cíl seznámit účastníky s nejzásadnějšími změnami, které přináší novela zákona o obchodních korporacích účinná od 1. 1. 2021.

Informace o kurzu

ON-LINE kurz bude probíhat vždy v konkrétním termínu a čase prostřednictvím aplikace MS TEAMS. Pro přístup do této aplikace nepotřebujete žádné speciální technické ani programové vybavení, dostačující je počítač/tablet s internetovým připojením reproduktor nebo sluchátka. Před kurzem bude účastníkům zaslán odkaz pro připojení do aplikace. Po přihlášení bude možné kurz nejen pasivně sledovat, ale přispívat v rámci chatu i do písemné diskuze.
Materiály a Osvědčení o absolvování kurzu budou účastníkům zaslány v elektronické podobě.

Cena

1 600,- Kč včetně DPH

Cena pro zaměstnance MU, je-li plátcem MU: 1 100 Kč. Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu.

Storno podmínky

 1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
 4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Ing. Naděžda Švihelová,
Telefon: 549 49 5344
E-mail: Nadezda.Svihelova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Naše tipy

  Odebírat náš Newsletter

  Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.