Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Nový zákon o realitním zprostředkování


Program

1)  Způsoby získání nové vázané živnosti „Realitní zprostředkování“
2)  Povinnost zajišťovat výkon realitního zprostředkování pouze odborně způsobilými osobami
3)  Povinné pojištění realitního zprostředkovatele
4)  Podmínky pro poskytování úschov realitními zprostředkovateli
5)  Zákonné náležitosti smlouvy o realitním zprostředkování
6)  Informační povinnost realitního zprostředkovatele vůči zájemci
7)  Pravidla pro stanovení provize a její splatnost
8)  Nové důvody pro neplatnost smlouvy o realitním zprostředkování
9)  Právo zájemce odstoupit od smlouvy o realitním zprostředkování
10) Podmínky pro sjednávání výhradních smluv
11) Sankce za porušení povinností realitním zprostředkovatelem

Lektoři

JUDr. Tomáš Philippi, advokát, který se specializuje na realitní právo.

Je spoluautorem zákona o realitním zprostředkování, autorem komentáře k danému zákonu pro Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., a také držitelem autorizace k poskytování realitních zkoušek i k vydávání osvědčení o jejich složení. 

Poznámky

 • Cena obsahuje drobné občerstvení a studijní materiály
 • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování kurzu
 • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
 • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3, 11) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

Informace o kurzu

Nová pravidla realitního zprostředkování, která přinesl zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování, vyžadují od realitních zprostředkovatelů odborný přehled a dodržování řady povinností, při jejichž nesplnění hrozí mimo jiné i podstatné sankce.

Realitní zprostředkovatel také nyní nese jasně vymezenou odpovědnost za své jednání a za plnění svých povinností vůči zájemcům.

Účastníci kurzu budou přístupnou a srozumitelnou formou seznámeni se všemi novinkami, povinnostmi a požadavky, které pro realitní zprostředkovatele vyplývají z nové právní úpravy zákona o realitním zprostředkování, a dále se základními postupy a radami, jak těmto podmínkám vyhovět a mimo jiné zajistit i své vlastní postavení a nároky vůči zájemcům.

Účelem kurzu je tedy poskytnout odpovědi na praktické otázky, které vyplývají z aplikace realitního zákona, a nabídnout přínosná a vhodná řešení za využití skutečných příkladů z realitní praxe.

Cena

2 600,- Kč včetně DPH

Cena pro zaměstnance MU, je-li plátcem MU: 1 300 Kč. Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání kurzu.

Storno podmínky

 1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
 4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Ing. Naděžda Švihelová,
Telefon: 549 49
E-mail: Nadezda.Svihelova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Naše tipy

  Odebírat náš Newsletter

  Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.