Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Místní, přechodná a jiná úprava provozu na pozemních komunikacích | ONLINE

 • čtvrtek 29. října 2020
 • 9.00 - 14.00

Určeno

Kurz je určen zejména pro obecní úřady obcí a krajské úřady krajů , resp. jejich příslušné dopravní odbory, ale také samotné obce a kraje z hlediska jejich postavení jako vlastníků pozemních komunikací.

Program

Postup v řízení o stanovení místní a přechodné úpravy provozu podle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, včetně dočasného zákazu stání nebo zastavení silničních vozidel podle § 19a zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích:

 • od určení, zda jde o opatření obecné povahy nebo tzv. jiný úkon
 • přes přípravu návrhu opatření obecné povahy, projednání návrhu s dotčenými orgány, zveřejnění návrhu, projednání návrhu s dotčenými osobami,
 • vyřízení připomínek a rozhodnutí o námitkách,
 • odůvodnění opatření obecné povahy,
 • zveřejnění opatření obecné povahy,
 • účinnost opatření obecné povahy,
 • správní i soudní přezkum opatření obecné povahy a
 • stanovení ostatní místní a přechodné úpravy provozu, která není opatřením obecné povahy

 Rozhodování o dalších návazných aktech regulace dopravy, které jsou místní nebo přechodnou úpravou provozu realizovány:

 • uzavírky a objížďky (§ 24 zákona č. 13/1997 Sb.)
 • vyhrazené parkování (§ 25 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb.)
 • parkovací zóny (§ 23 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb.)
 • časové a druhové omezení zásobování (§ 23 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb.)
 • zákaz stání nákladních vozidel v obytné zóně (§ 39 odst. zákona č. 361/2000 Sb.)
 • zákaz provozování osobního přepravníku (§ 60a odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb.)
 • nízkoemisní zóny (§ 14 zákona č. 201/2012 Sb.

Lektoři

JUDr. David Hejč, Ph.D. - asistent na Katedře správní vědy a správního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity,  asistent místopředsedy Ústavního soudu, člen Pracovní komise Legislativní rady vlády České republiky, autor řady odborných publikací.

Poznámky

ON-LINE kurz bude probíhat vždy v konkrétním termínu a čase prostřednictvím aplikace MS TEAMS. Pro přístup do této aplikace nepotřebujete žádné speciální technické ani programové vybavení, dostačující je počítač/tablet s internetovým připojením reproduktor nebo sluchátka. Před kurzem bude účastníkům zaslán odkaz pro připojení do aplikace. Po přihlášení bude možné kurz nejen pasivně sledovat, ale přispívat v rámci chatu i do písemné diskuze.
Materiály a Osvědčení o absolvování kurzu budou účastníkům zaslány v elektronické podobě.

Informace o kurzu

Cílem kurzu je podrobný výklad právní úpravy místní a přechodné úpravy provozu a související právní úpravy, která ke stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu vede (uzavírky a objížďky, vyhrazené parkování, nízkoemisní zóny atd.). Důraz je přitom kladen na aktuální soudní judikaturu.

Cena

1 600,- Kč včetně DPH

Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání kurzu.Cena kurzu pro zaměstnance MU je 1 100 Kč bez DPH.

Storno podmínky

 1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
 4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Jana Buchalová,
Telefon: 549 49 1219
E-mail: Jana.Buchalova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Naše tipy

  Odebírat náš Newsletter

  Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.