Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Totalitní režimy a právo | ONLINE


Určeno

Kurz je určen zejména pro učitele dějepisu a společenských věd středních a základních škol. A také pro všechny zájemce o toto historické období.

Program

Účastník kurzu se dozví, jak dané totalitní režimy nazíraly na právo, jaké zásahy do něj provedly, jakým způsobem ho využily a zneužily, aby dosáhly svých cílů, jak fungovaly nacistické a sovětské soudy, které se podílely na legální persekuci politických odpůrců režimu, jaké zásady demokratického právního státu v právním řádu absentovaly či jak fungovala veřejná správa v nacistickém Německu a sovětském Rusku. V případě nacistického režimu rovněž poukážeme na proces uchopení moci v průběhu let 1933-1934 a na přechod od demokratického státu ke státu totalitnímu za pomoci desítek nově přijatých právních předpisů.

Lektoři

prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. - působí na Katedře dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity
doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int. - vedoucí Katedry dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Poznámky

 • Cena obsahuje drobné občerstvení a studijní materiály
 • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování kurzu
 • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
 • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č. 3 a č. 11) nebo Nerudova (tramvaj č. 12)

Informace o kurzu

Základním znakem totalitních režimů dvacátého století je snaha o komplexní přetvoření celé společnosti, přičemž ani právo nemohlo nezůstat stranou. Často se setkáváme s konstatováním, že se ve výuce dějepisu na středních a základních školách nevěnuje dostatečná pozornost moderním či soudobým dějinám. Členové katedry dějin státu a práva brněnské právnické fakulty proto připravili kurz pro učitele dějepisu a základů společenských věd středních, popř. základních škol, který jim má osvětlit fungování práva a jeho zneužití v totalitních režimech. Demonstrovat to chceme na příkladu nacistického a sovětského režimu.

Cena

1 200,- Kč včetně DPH

Cena pro zaměstnance MU je 800 Kč bez DPH.Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání kurzu.

Storno podmínky

 1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
 4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Jana Buchalová,
Telefon: 549 49 1219
E-mail: Jana.Buchalova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Naše tipy

  Odebírat náš Newsletter

  Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.