Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Právní minimum pro překladatele a tlumočníky | ONLINE


Určeno

Kurz je určen především pro budoucí překladatele a tlumočníky se zájmem o odbornou právnickou terminologii. 

Tento kurz je nezbytné absolvovat v případě, že se ucházíte o jmenování soudním tlumočníkem (mimo absolventů právnických fakult VŠ).

Program

Kurz je jednosemestrální. Celkový rozsah kurzu je 8 přednáškových dnů, každý den v rozsahu 10 vyučovacích hodin, celkem 80 vyučovacích hodin:
dopolední přednáška 9.00 - 12.45 hod. včetně 15 minutové přestávky
odpolední přednáška 13.45 - 17.30 hod. včetně 15 minutové přestávky

Přednáškový den je pátek. V důsledku aktuální situace budou probíhat přednášky formou on-line.

Zahájení a první přednáška proběhne 12. února 2021 od 9.00 hodin.

Termíny přednáškových dnů jsou:
12. února, 26. února, 12. března, 26. března, 9. dubna, 23. dubna, 7. května a 21. května 2021.

Obsah: 

Základní právní problematika:  Teorie práva • Obecná část občanského zákoníku • Občanský soudní řád • Rodinné právo • Závazkové právo • Věcná práva, dědické právo • Správní právo • Cizinecké právo • Obchodní korporace • Obchodní smluvní vztahy • Trestní právo hmotné • Trestní řízení • Pracovní právo • Právo EU • Mezinárodní právo soukromé • Řešení sporů s mezinárodním prvkem.

Organizátoři si vyhrazují právo ve výjimečném případě operativně upravit termín nebo pořadí témat.

Závěrečný test proběhne v červnu 2021, konkrétní termín bude upřesněn.
Další informace o závěrečném testu najdete níže v informacích o kurzu.

Lektoři

Přednášející jsou specialisté v příslušných právních oborech z řad akademiků Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

Poznámky

Kurz je koncipován jako prezenční, povolená absence je 30 %, účastníci obdrží studijní materiály k jednotlivým přednáškám.
V důsledku aktuální situace budou probíhat přednášky formou on-line prostřednictvím MS Teams. Přednášku lze sledovat také pouze prostřednictvím webového prohlížeče.

Návod na případnou instalaci MS Teams najdete zde: https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-teams/teams-for-home

Pro přístup není potřeba žádné speciální technické ani programové vybavení, dostačující je počítač/tablet s internetovým připojením, reproduktor nebo sluchátka. Na přednášky dostanou účastníci odkaz pro připojení se. On-line přednášky budou probíhat živě, vždy v konkrétním termínu a čase, přednášky nebudou zaznamenávány pro pozdější shlédnutí.

Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity kurzu.

Kurz je pořádán pod záštitou Komory soudních tlumočníků ČR.

Informace o kurzu

Kurz probíhá v češtině.
Kurz je ukončen závěrečným testem. Podmínkou úspěšného ukončení kurzu a získání osvědčení o absolvování kurzu je vykonat závěrečný test s minimálním počtem 70% správných odpovědí a současně minimálně 70% osobní účast na přednáškách kurzu. V případě neúspěšného složení zkoušky, je možné ji maximálně dvakrát opakovat bezplatně, nejdéle do 30.6.2021. Další opravné termíny nejsou možné.

Cena

9 000,- Kč včetně DPH

Cenu za kurz je nutné uhradit bezhotovostním převodem nebo platební kartou nejpozději do termínu splatnosti podkladu k fakturaci, který bude účastníkům zaslán na zadanou emailovou adresu.

Pro členy Komory soudních tlumočníků ČR je cena 8 500 Kč. Vaše členství prosím uveďte v přihlášce do poznámky.

Storno podmínky

  1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
  4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Ing. Naděžda Švihelová,
Telefon: 549 49 5344
E-mail: Nadezda.Svihelova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Naše tipy

    Odebírat náš Newsletter

    Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.