Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Nový zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech z pohledu zadavatelů znaleckých posudků | ONLINE

 • čtvrtek 11. března 2021
 • 9:00 – 16:00
 • on-line

Určeno

Kurz je určen pro soudce, policisty, státní zástupce, advokáty, úředníky správních orgánů, daňové poradce, realitní makléře a v neposlední řadě pro znalce.

Program

 • Stručný přehled nového zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (zákon č. 254/2019 Sb.) a prováděcích předpisech
 • Podjatost znalce a její řešení (vztah k věci, účastníku řízení či jeho zástupci nebo orgánu, který vede řízení)
 • Kdy „přivolat“ znalce, kdy znaleckou kancelář, kdy znalecký ústav, kdy konzultanta, kdy si vyžádat odborné vyjádření?
 • Znalecký posudek a revizní znalecký posudek dle nové právní úpravy a judikatury
 • Změny ve znaleckých oborech, odvětvích a specializacích a jejich dopad na znalecké zkoumání včetně vymezení zkoumané problematiky ve vazbě na obor, odvětví a specializaci znalce včetně situací, kdy přizvat konzultanta či je vhodné/nutné vypracovat společný znalecký posudek několika znalci,
 • Nová koncepce utváření znaleckého posudku včetně problematiky podkladů potřebných k vypracování znaleckého posudku. Proces utváření znaleckého posudku (komunikace mezi zadavatelem a znalcem). Jak správně vymezit okruh zkoumané problematiky. Jak „správně“ pokládat otázky/ zadat znalecký úkon
 • Proces hodnocení znaleckého posudku orgánem veřejné moci (soudy, policie, státní zastupitelství) v trestní, občanskoprávní a správněprávní judikatuře, včetně skutečnosti ovlivňující věrohodnost posudku.  Dal mi posudek odpověď na odbornou otázku?

Lektoři

JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et Ph.D.

Vyučující na Právnické a Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Vyučuje např. předmět Právní postavení znalců a právní úprava jejich činnosti. Odborný garant 2. konference pro znalce v Telči. Právní asistent veřejného ochránce práv a právník zabývající se agendou státní správy znalecké činnosti v  Kanceláři veřejného ochránce práv. Ad hoc člen komise pro obhajobu disertačních prací v doktorském studijním programu Soudní inženýrství, Ústav soudního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně. Lektor znaleckého práva pro znalce, podnikové právníky, pracovníky zabývající se agendou státní správy znalecké činnosti.

Poznámky

Kurz se zabývá novou právní úpravou, která bude účinná od 1. ledna 2021. cílem je seznámit účastníky s novou právní, judikaturu a praxí se zaměřením na procesem utváření znaleckého posudku jako vzájemné a rovnocenné  komunikace mezi zadavatelem znaleckého posudku a jeho zpracovatelem.

Informace o kurzu

Kurz proběhne formou on-line prostřednictvím MS Teams. Přednášku kurzu lze sledovat také pouze prostřednictvím webového prohlížeče. Pro přístup není potřeba žádné speciální technické ani programové vybavení, dostačující je počítač/tablet s internetovým připojením, reproduktor nebo sluchátka.

Návod na případnou instalaci MS Teams najdete zde: https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-teams/teams-for-home

Před kurzem bude účastníkům zaslán odkaz pro připojení se na přednášku. Po přihlášení bude možné kurz nejen pasivně sledovat, ale přispívat v rámci chatu i do písemné diskuze. On-line kurz bude probíhat živě v uvedeném termínu a čase, nebude pořizován záznam pro pozdější shlédnutí.
Materiály a Osvědčení o absolvování kurzu budou účastníkům zaslány v elektronické podobě.

Cena

2 600,- Kč včetně DPH

Cena pro zaměstnance MU, je-li plátcem MU: 1300 Kč. Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu.

Storno podmínky

 1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
 4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Ing. Naděžda Švihelová,
Telefon: 549 49 5344
E-mail: Nadezda.Svihelova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Naše tipy

  Odebírat náš Newsletter

  Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.