Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Znalecké kanceláře a znalecké ústavy po 1. lednu 2021


Určeno

Kurz je určen pro soudní znalce, dále pro zaměstnance, členy a společníky znaleckých ústavů zapsaných v prvním oddíle seznamu znalců a zástupci znaleckých ústavů a také pro zájemce o vytvoření znalecké kanceláře podle nové právní úprav.

Program

 • Dopady účinnosti nového zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (zákon č. 254/2019 Sb.) na činnost znaleckých ústavů
 • Přechodová ustanovení nového zákona o znalcích vztahující se ke znaleckým ústavům zapsaným v I. a II. oddíle seznamu znaleckých ústavů
 • Přeměny znaleckých ústavů na znalecké kanceláře dle § 47 odst. 2 nového zákona
 • Co musí znalecké ústavy a nově vzniklé znalecké kanceláře splnit, aby mohli i nadále vykonávat znaleckou činnost
 • Výkon znalecké činnosti ve znaleckém ústavu a znalecké kanceláři
 • Formální a materiální náležitosti znaleckého posudku, který vypracovává znalecký ústav či znalecké kancelář
 • Změny trestního řádu, které dopadají na znalecké zkoumání (kdy se opatřením přibírá znalec, a kdy znalecká kancelář či znalecký ústav)
 • Odměňování znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů 
 • Zákonné pojištění znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů
 • Aplikační a výkladové otázky nového zákona vztahující se k výkonu znalecké činnosti ve znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech

Lektoři

JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et Ph.D.

Vyučující na Právnické a Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Vyučuje např. předmět Právní postavení znalců a právní úprava jejich činnosti. Odborný garant 2. konference pro znalce v Telči. Právní asistent veřejného ochránce práv a právník zabývající se agendou státní správy znalecké činnosti v  Kanceláři veřejného ochránce práv. Ad hoc člen komise pro obhajobu disertačních prací v doktorském studijním programu Soudní inženýrství, Ústav soudního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně. Lektor znaleckého práva pro znalce, podnikové právníky, pracovníky zabývající se agendou státní správy znalecké činnosti.  

Poznámky

Kurz se zabývá novou právní úpravou, která bude účinná od 1. ledna 2021 a zaměřuje se na nové situace a nové povinnosti, které nastanou pro znalecké ústavy a nově vzniklé znalecké kanceláře a to výhradně z pohledu nového zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech.  

Informace o kurzu

Kurz je plánový jako prezenční. V případě, že prezenční forma kurzu nebude možná, proběhne kurz on-line prostřednictvím MS Teams.
O formě konání kurzu budou přihlášení zájemci o kurz včas informováni.

Cena

1 200,- Kč včetně DPH

Cena pro zaměstnance MU, je-li plátcem MU: 900 Kč. Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu.

Storno podmínky

 1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
 4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Ing. Naděžda Švihelová,
Telefon: 549 49 5344
E-mail: Nadezda.Svihelova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Naše tipy

  Odebírat náš Newsletter

  Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.