Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Ochrana osobních údajů: aplikace a vybrané problémy | ONLINE


Určeno

Kurz je určen pro pracovníky ve veřejné správě a samosprávě, pro IT sektor a další subjekty soukromého sektoru.

1) Veřejná správa a samosprávy

2) IT sektor

3) Další subjekty soukromého sektoru

Program

 • základní principy ochrany osobních údajů, rozsah aplikace evropského rámce právní úpravy
 • práva a povinnosti dotčených osob, předávání osobních údajů do zahraničí (aktuální otázky)
 • policejní směrnice a český rámec ochrany osobních údajů (zákon č. 110/2019 Sb.)

Lektoři

JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph.D.

Působí jako odborný asistent na Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Zaměřuje se převážně na otázky informačních práv, tedy problematiku ochrany soukromí, osobních údajů a svobodného přístupu k informacím. Od roku 2015 je členem Pracovní skupiny pro otevřená data Ministerstva vnitra ČR, kde se zapojuje do přípravy legislativních materiálů a má na starosti metodickou právní podporu při zveřejňování otevřených dat. Od roku 2019 je členem rozkladové komise Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Poznámky

Systém ochrany osobních údajů stále prochází vývojem. Byť od účinnosti Obecného nařízení uplynou v r. 2021 již tři roky, rozhodovací praxe si zatím jen pomalu zvyká na jeho právní režim a postupně se objevují aplikační a interpretační výzvy, na které je třeba adekvátně reagovat.

Informace o kurzu

ON-LINE kurzy budou probíhat vždy v konkrétním termínu a čase prostřednictvím aplikace MS TEAMS. Pro přístup do této aplikace nepotřebujete žádné speciální technické ani programové vybavení, dostačující je počítač/tablet s internetovým připojením. Před kurzem bude účastníkům zaslán odkaz do aplikace a přístupový kód. Po přihlášení bude možné kurz nejen pasivně sledovat, ale přispívat v rámci chatu i do písemné diskuze.
Materiály a Osvědčení o absolvování kurzu budou účastníkům zaslány v elektronické podobě.

Cena

1 300,- Kč včetně DPH

Cena pro zaměstnance MU je 900 Kč bez DPH. Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu.

Storno podmínky

 1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
 4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Jana Buchalová,
Telefon: 549 49 1219
E-mail: Jana.Buchalova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Naše tipy

  Odebírat náš Newsletter

  Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.