Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Právní minimum pro překladatele a tlumočníky | ONLINE


Určeno

Přihlašování do kurzu je ukončeno. V případě zájmu nás můžete kontaktovat, viz. kontaktní údaje níže.

Kurz je určen především pro budoucí překladatele a tlumočníky se zájmem o odbornou právnickou terminologii. Tento kurz je nezbytné absolvovat v případě, že se ucházíte o jmenování soudním tlumočníkem (mimo absolventů právnických fakult VŠ).

Celý kurz bude probíhat formou on-line prostřednictvím MS Teams. Více najdete v informacích o kurzu níže.

Program

Kurz je jednosemestrální. Celkový rozsah kurzu je 8 přednáškových dnů, každý den v rozsahu 10 vyučovacích hodin, celkem 80 vyučovacích hodin:
dopolední přednáška 9.00 - 12.45 hod. včetně přestávky
odpolední přednáška 13.45 - 17.30 hod. včetně přestávky

Přednáškový den je pátek.

Zahájení a první přednáška proběhne 10. září 2021 od 9.00 hodin.
Přednášky budou probíhat formou on-line prostřednictvím MS Teams. Více najdete v informacích o kurzu níže.

Termíny přednáškových dnů jsou:
10. září, 24. září, 8. října, 15. října, 5. listopadu, 12. listopadu, 3. prosince a 10. prosince 2021.

Obsah: 

Základní právní problematika:  Teorie práva • Obecná část občanského zákoníku • Občanský soudní řád • Rodinné právo • Závazkové právo • Věcná práva, dědické právo • Správní právo • Cizinecké právo • Obchodní korporace • Obchodní smluvní vztahy • Trestní právo hmotné • Trestní řízení • Pracovní právo • Právo EU • Mezinárodní právo soukromé • Řešení sporů s mezinárodním prvkem.

Organizátoři si vyhrazují právo ve výjimečném případě operativně upravit termín nebo pořadí témat.

Závěrečný test proběhne 12. ledna 2022.
Další informace o závěrečném testu najdete níže v poznámkách.

Lektoři

Přednášející jsou specialisté v příslušných právních oborech z řad akademiků Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

Poznámky

Kurz probíhá v češtině.
Kurz je ukončen závěrečným testem. Podmínkou úspěšného ukončení kurzu a získání osvědčení o absolvování kurzu je vykonat závěrečný test s minimálním počtem 70% správných odpovědí a současně minimálně 70% osobní účast na přednáškách kurzu. V případě neúspěšného složení zkoušky, je možné ji maximálně dvakrát opakovat bezplatně, nejdéle do 28.2.2022. Další opravné termíny nejsou možné.

Přihlášky přijímáme do 6.9.2021 nebo do naplnění kapacity kurzu. V případě zájmu nás můžete kontaktovat, viz. kontaktní údaje níže.

Kurz je pořádán pod záštitou Komory soudních tlumočníků ČR.

Na kurz je možné navázat specializovanými jazykovými kurzy, např. Angličtina pro soudní tlumočníky, které pořádá Centrum jazykového vzdělávání MU, pro více informací pište na: koordinator@cjv.muni.cz nebo volejte na telefonní číslo +420 549 49 4251.

Informace o kurzu

Celý kurz proběhne formou on-line prostřednictvím MS Teams. Přednášky kurzu bude možné sledovat také pouze prostřednictvím webového prohlížeče. Pro přístup není potřeba žádné speciální technické ani programové vybavení, dostačující je počítač/tablet s internetovým připojením, reproduktor nebo sluchátka.
Návod na případnou instalaci MS Teams najdete zde: https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-teams/teams-for-home

Před kurzem bude účastníkům zaslán odkaz pro připojení se na přednášky. Po přihlášení bude možné přednášky nejen pasivně sledovat, ale také se aktivně zapojovat do diskuze. On-line kurz bude probíhat živě v konkrétních termínech a čase, nebude pořizován záznam pro pozdější shlédnutí.
Materiály a Osvědčení o absolvování kurzu budou účastníkům zasílány v elektronické podobě.

Cena

9 000,- Kč včetně DPH

Cenu za kurz je nutné uhradit bezhotovostním převodem nebo platební kartou nejpozději do termínu splatnosti na podkladu k fakturaci, který bude účastníkům zaslán na zadanou e-mailovou adresu. Pro členy Komory soudních tlumočníků ČR je cena 8 500 Kč. Vaše členství prosím uveďte v přihlášce do poznámky.

Storno podmínky

  1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
  4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Ing. Naděžda Švihelová,
Telefon: 549 49
E-mail: Nadezda.Svihelova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno
Odebírat náš Newsletter

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.