Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Průvodce novým zákonem o soudních tlumočnících a soudních překladatelích | ONLINE


Určeno

Kurz je určen pro tlumočníky a překladatele. Kurz bude probíhat formou on-line prostřednictvím MS Teams. Více najdete v informacích o kurzu níže.

Program

 •  Struktura a obsah zákona č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích ve znění novely včetně prováděcích vyhlášek
 •  Pojetí výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti
 •  Definování soudního tlumočníka a soudního překladatele  
 •  Podmínky pro výkon tlumočnické a překladatelské činnosti (odborná způsobilost, vstupní zkouška)
 •  Vznik, pozastavení a zánik oprávnění vykonávat tlumočnickou a překladatelskou činnost
 •  Přechodná ustanovení (již jmenovaný tlumočník a nový zákon)
 •  Seznam tlumočníků a překladatelů jako informační systém veřejné správy  
 •  Práva a povinnosti tlumočníků a překladatelů
 •  Tlumočnický a překladatelský úkol – formální a obsahové náležitosti, včetně evidence
 •  Odměňování a náhrady  (odměna, náhrada hotových nákladů, náhrada za ztrátu času včetně času stráveného na cestě, záloha, proces vyúčtování a úhrada)
 •  Dohled nad výkonem tlumočnické a překladatelské činností  Ministerstvem spravedlnosti
 •  Přestupky

Lektoři

JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et Ph.D.

Vyučující na Právnické a Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Právní asistent veřejného ochránce práv a právník zabývající agendou státní správy znalecké a tlumočnické činnosti v Kanceláři veřejného ochránce práv.  Lektor znaleckého práva pro znalce, podnikové právníky, pracovníky zabývající se agendou státní správy znalecké činnosti a tlumočníky a překladatele (např. Jeronýmovy dny 2018, seminář pro členy Komory soudních tlumočníků pořádaný dne 27. října 2018).  

Poznámky

Kurz se zabývá novou právní úpravou, která je účinná od 1. ledna 2021. Účastníky seznámí se strukturou nového zákona, tak aby se v novém zákoně lépe orientovali. Lektor představí jednotlivá témata v souvislostech a vazbách na současnou praxi.

Informace o kurzu

Kurz proběhne formou on-line prostřednictvím MS Teams. Přednášku kurzu lze sledovat také pouze prostřednictvím webového prohlížeče. Pro přístup není potřeba žádné speciální technické ani programové vybavení, dostačující je počítač/tablet s internetovým připojením, reproduktor nebo sluchátka.
Návod na případnou instalaci MS Teams najdete zde: https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-teams/teams-for-home

Před kurzem bude účastníkům zaslán odkaz pro připojení se na přednášku. Po přihlášení bude možné kurz nejen pasivně sledovat, ale také aktivně přispívat do diskuze. On-line kurz bude probíhat živě v uvedeném termínu a čase, nebude pořizován záznam pro pozdější shlédnutí.
Materiály a Osvědčení o absolvování kurzu budou účastníkům zaslány v elektronické podobě.

Cena

2 200,- Kč včetně DPH

Cena pro zaměstnance MU, je-li plátcem MU: 800 Kč. Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu.

Storno podmínky

 1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
 4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Ing. Naděžda Švihelová,
Telefon: 549 49 5344
E-mail: Nadezda.Svihelova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Naše tipy

  Odebírat náš Newsletter

  Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.