Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Posuzování duševního stavu obětí trestných činů - změny v roce 2021 | ONLINE


Určeno

Kurz je určen pro znalce v oboru psychologie a v oboru zdravotnictví (odv. psychiatrie, hodnocení míry bolesti a funkčních schopností při újmách na zdraví, posudkové lékařství aj.), a pro pracovníky, kteří pracují s oběťmi trestných činů.  

 

Program

 • základy hmotného a procesního trestního práva, nutné k pochopení důvodů příp. znaleckých posudků a důsledků odpovědí na položené otázky, směřujících buď ke kvalifikaci trestného činu pachatele (způsobení těžké újmy na zdraví, která může být i psychická, posouvá pachatele do vyšších trestních sazeb); nebo k odškodnění bolesti a imateriální újmy; nebo hodnocení tzv. věrohodnosti svědka/pošk.
 • rizikové faktory falešných obvinění a kritéria hodnocení věrnohodnosti
 • nástroje k hodnocení věrohodnosti výpovědi, historický vývoj
 • specifika obětí duševně nemocných a závislých
 • druhy znaleckých posudků; jejich obsah a forma dle novelizovaného trestního práva a dle nového zákona o znalcích
 • nevhodnost potvrzení o neschopnosti účasti v trestním řízení obětem (není povinnost terapeutů posuzovat duševní stav pro potřeby trestního řízení) – oběti je vhodné poučit, jak využít řadu svých práv: Právo na poskytnutí odborné pomoci, na ochranu před hrozícím nebezpečím, na informace, na ochranu soukromí, na ochranu před druhotnou újmou (právo určit pohlaví vyslýchajícího, být vyslýchána bez přítomnosti pachatele, nesetkat se s pachatelem při výslechu na policii ani u soudu, na doprovod důvěrníka, na prohlášení o následcích trestného činu, na peněžitou pomoc – tato práva jsou realizována, jen pokud o ně oběť požádá

Lektoři

MUDr. Jiří Švarc, Ph.D.

Lektor je primářem ochranného léčení Psychiarické nemocnice Bohnice, přednáší v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, je znalcem v oboru zdravotnictví pro odvětví psychiatrie, sexuologie a návykové nemoci.

Poznámky

Kurz proběhne formou on-line prostřednictvím MS Teams. Přednášku kurzu lze sledovat také pouze prostřednictvím webového prohlížeče. Pro přístup není potřeba žádné speciální technické ani programové vybavení, dostačující je počítač/tablet s internetovým připojením, reproduktor nebo sluchátka.

Návod na případnou instalaci MS Teams najdete zde: https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-teams/teams-for-home

Před kurzem bude účastníkům zaslán odkaz pro připojení se na přednášku. Po přihlášení bude možné kurz nejen pasivně sledovat, ale také aktivně přispívat do diskuze. On-line kurz bude probíhat živě v uvedeném termínu a čase, nebude pořizován záznam pro pozdější shlédnutí.
Materiály a Osvědčení o absolvování kurzu budou účastníkům zaslány v elektronické podobě.

Cena

1 600,- Kč včetně DPH

Cena pro zaměstnance MU je 800 Kč bez DPH. Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu.

Storno podmínky

 1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
 4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Jana Buchalová,
Telefon: 549 49 1219
E-mail: Jana.Buchalova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Naše tipy

  Odebírat náš Newsletter

  Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.