Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Správné zacházení s nejistotou ve znaleckém posudku | ONLINE


Určeno

Na kurz není možné se přihlašovat.

Kurz je určen pro soudní znalce, zejména v identifikačních disciplínách (genetika, písmo, daktyloskopie, balistika, …), kteří musejí v posudcích správně pracovat s nejistotou.

Kurz bude probíhat formou on-line. Více najdete v informacích o kurzu níže.

Program

Bayesovská inference je univerzálním principem, pomocí něhož lze z libovolných dat získat určité znalosti. Na bayesovské logice jsou založeny všechny revoluční technologie 21. století od autonomních vozidel přes lékařskou diagnostiku a forenzní vědy, průmysl 4.0 až po kosmonautiku. Je tedy nejvyšší čas, aby se začala plně uplatňovat i v procesu hledání spravedlnosti.

V první části kursu porozumíte základům pravděpodobnostního uvažování, osvojíte si principy bayesovské logiky a pochopíte základní pravidla bayesovské inference, predikce a rozhodování. Také vás upozorníme na problém kognitivního zkreslení ve forenzních a jiných vědách.

V druhé části pečlivě vysvětlíme šancovou formu Bayesovy věty, na které je založeno znalecké hodnocení „váhy“ předloženého důkazu.

Ve třetí části ukážeme několik konkrétních příkladů znaleckého hodnocení (především z oblasti forenzní genetiky), kde se bayesovské principy hodnocení uplatňují.

Lektoři

Tomáš Fürst

Studoval matematické modelování na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, nyní pracuje na katedře matematické analýzy a aplikací matematiky Univerzity Palackého v Olomouci.

Halina Šimková

Vystudovala antropologii a genetiku člověka na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, během studií byla dva roky civilní stážistkou Kriminalistického ústavu Praha, po promoci v roce 2002 zde začala pracovat jako expertka v oboru analýzy DNA. V roce 2005 působila v Thajsku v jednotkách Interpolu při identifikacích obětí tsunami. Spoluzaložila Československou společnost pro forenzní genetiku, jíž je od roku 2008 místopředsedkyní.

Informace o kurzu

Kurz proběhne formou on-line prostřednictvím MS Teams. Přednášku kurzu lze sledovat také pouze prostřednictvím webového prohlížeče. Pro přístup není potřeba žádné speciální technické ani programové vybavení, dostačující je počítač/tablet s internetovým připojením, reproduktor nebo sluchátka.
Návod na případnou instalaci MS Teams najdete zde: https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-teams/teams-for-home

Před kurzem bude účastníkům zaslán odkaz pro připojení se na přednášku. Po přihlášení bude možné kurz nejen pasivně sledovat, ale také aktivně přispívat do diskuze. On-line kurz bude probíhat živě v uvedeném termínu a čase, nebude pořizován záznam pro pozdější shlédnutí.
Materiály a Osvědčení o absolvování kurzu budou účastníkům zaslány v elektronické podobě.

Cena

2 200,- Kč včetně DPH

Cena pro zaměstnance MU, je-li plátcem MU: 1200 Kč. Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu.

Storno podmínky

  1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
  4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Ing. Naděžda Švihelová,
Telefon: 549 49 5344
E-mail: Nadezda.Svihelova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Naše tipy

    Odebírat náš Newsletter

    Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.