Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Problémové oblasti správního řízení se zaměřením na řízení o přestupcích | ONLINE

 • čtvrtek 18. listopadu 2021
 • 9.00 - 13.00
 • online

Určeno

Kurz je určen zejména pro úředníky územních samosprávných celků i dalších správních orgánů, členům přestupkových komisí, advokátům.

Program

Správní řízení a řízení o přestupcích

 • relevantní právní úprava a vztah mezi právními předpisy, základní zásady
 • základy přestupkové odpovědnosti (stručný hmotněprávní exkurz)

Průběh řízení

 • orgány a úřední osoby (posuzování podjatosti)
 • účastníci řízení (způsobilost, zastoupení, doručování)
 • postup před zahájením řízení (vysvětlení, zajištění důkazu, odložení věci)
 • zahájení řízení (vymezení předmětu a jeho pozdější změny, spojení do společného řízení)
 • shromažďování podkladů a dokazování (zejména svědecká výpověď, ohledání, znalecké posudky), práva účastníků
 • specifika řízení navazujícího na kontrolu
 • rozhodnutí a jeho náležitosti, zastavení řízení

Opravné a dozorčí prostředky, soudní přezkum (vybrané aktuální otázky)

 

Lektoři

Mgr. František Málek

Lektor působí jako advokát se specializací na oblast veřejného práva. Současně je lektorem vzdělávacích kurzů vč. akreditovaných vzdělávacích programů dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků.

 

Poznámky

Kurz je zaměřen na předání znalostí a dovedností využitelných v průběhu správního a specificky přestupkového řízení ze strany účastníků (jejich zástupců) i správních orgánů , a to s ohledem na aktuální praxi a judikaturu.

Informace o kurzu

Kurz proběhne formou on-line prostřednictvím MS Teams. Přednášku kurzu lze sledovat také pouze prostřednictvím webového prohlížeče. Pro přístup není potřeba žádné speciální technické ani programové vybavení, dostačující je počítač/tablet s internetovým připojením, reproduktor nebo sluchátka.

Návod na případnou instalaci MS Teams najdete zde: https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-teams/teams-for-home

Před kurzem bude účastníkům zaslán odkaz pro připojení se na přednášku. Po přihlášení bude možné kurz nejen pasivně sledovat, ale také aktivně přispívat do diskuze. On-line kurz bude probíhat živě v uvedeném termínu a čase, nebude pořizován záznam pro pozdější shlédnutí.
Materiály a Osvědčení o absolvování kurzu budou účastníkům zaslány v elektronické podobě.

 

Cena

1 600,- Kč včetně DPH

Cena pro zaměstnance MU je 800 Kč bez DPH. Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu.

Storno podmínky

 1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
 4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Jana Buchalová,
Telefon: 549 49 1219
E-mail: Jana.Buchalova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Naše tipy

  Odebírat náš Newsletter

  Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.