Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Věcná břemena (včetně procesních souvislostí) | ONLINE


Určeno

Kurz je určen  pro advokáty a praktikující právníky na úřadech (majetko-právních odborech).

Kurz bude probíhat formou on-line prostřednictvím MS Teams. Více najdete v informacích o kurzu níže.

Program

Věcná břemena – úvod
- věcná břemena jako nemovité věci a věcná práva k cizí věci
- dělení na služebnosti a reálná břemena, jejich odlišení

Vznik služebnosti
- smluvní nabytí, vydržení, vznik věcných břemen ze zákona (např. energetický zákon, zákon o elektronických komunikacích a další), rozhodnutím příslušného orgánu

Ochrana služebnosti
- ochrana prostřednictvím petitorních žalob
- ochrana prostřednictvím posesorních žalob
- určovací žaloby

Právní poměry ze služebnosti a zánik služebnosti
- nesení nákladů, míra služebnosti, konkurence služebností a konkurence služebnosti a obligačního vztahu
- některé v praxi frekventované typy služebností
- zánik služebnosti
- žaloba na zrušení služebnosti a další procesní souvislosti

Nezbytná cesta
- podmínky zřízení nezbytné cesty
- žaloba na zřízení nezbytné cesty a další procesní souvislosti
- důvody nepovolení nezbytné cesty

Reálná břemena
- podstata a využitelnost reálných břemen
- vznik, právní poměry a zánik reálných břemen

Lektoři

JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Katedra civilního práva procesního

Informace o kurzu

Kurz proběhne formou on-line prostřednictvím MS Teams. Přednášku kurzu lze sledovat také pouze prostřednictvím webového prohlížeče. Pro přístup není potřeba žádné speciální technické ani programové vybavení, dostačující je počítač/tablet s internetovým připojením, reproduktor nebo sluchátka.
Návod na případnou instalaci MS Teams najdete zde: https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-teams/teams-for-home

Před kurzem bude účastníkům zaslán odkaz pro připojení se na přednášku. Po přihlášení bude možné kurz nejen pasivně sledovat, ale také aktivně přispívat do diskuze. On-line kurz bude probíhat živě v uvedeném termínu a čase, nebude pořizován záznam pro pozdější shlédnutí.
Materiály a Osvědčení o absolvování kurzu budou účastníkům zaslány v elektronické podobě.

Cena

1 500,- Kč včetně DPH

Cena pro zaměstnance MU, je-li plátcem MU: 1000 Kč. Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu.

Storno podmínky

  1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
  4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Ing. Naděžda Švihelová,
Telefon: 549 49
E-mail: Nadezda.Svihelova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Naše tipy

    Odebírat náš Newsletter

    Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.