Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Praktické otázky ochrany osobních údajů | ONLINE


Určeno

Na tento kurz se nelze přihlásit. Kurz nabízíme nově v termínu 20.5.2022. V případě zájmu klikněte zde.

 

Kurz je určen pro zaměstnance veřejné správy a samosprávy, IT sektoru a další subjekty soukromého sektoru.

Program

Systém ochrany osobních údajů stále prochází vývojem. Byť od účinnosti Obecného nařízení uplynou v r. 2022 již čtyři roky, rozhodovací praxe si zatím jen pomalu zvyká na nový právní režim a postupně se objevují aplikační a interpretační výzvy, na které je třeba adekvátně reagovat.

Základní principy ochrany osobních údajů, rozsah aplikace evropského rámce právní úpravy:
- Co jsou to osobní údaje a proč je jejich ochrana důležitá?
- Jaké jsou základní principy, které je třeba znát a aplikovat v praxi při každém zpracování osobních údajů?
- Jak funguje a jakou má roli v kontextu ochrany osobních údajů hodnocení rizik?
- Jaké jsou základní pojmy, se kterými se v průběhu zpracování osobních údajů setkáváme?
- A hlavně: Proč se není nutné bát toho, že na člověka dopadne GDPR?

Práva a povinnosti dotčených osob:
- Jaké povinnosti musí každý správce údajů naplnit?
- Jak můžu povinnosti vyplývající z GDPR uzpůsobit mé konkrétní situaci?
- Jak se mohu bránit, když někdo zpracovává moje osobní údaje tak, že se mi to nelíbí?

Řešení praktického příkladu:
-  Na hodině společně provedeme v rámci praktického příkladu „datový audit“ fiktivního správce osobních údajů. V průběhu toho si vyzkoušíme v praxi to, co je zmiňováno v úvodním výkladu. 

Lektoři

JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph.D.

Lektor působí jako odborný asistent na Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Zaměřuje se převážně na otázky informačních práv, tedy problematiku ochrany soukromí, osobních údajů a svobodného přístupu k informacím. Od roku 2015 je členem Pracovní skupiny pro otevřená data Ministerstva vnitra ČR, kde se zapojuje do přípravy legislativních materiálů a má na starosti metodickou právní podporu při zveřejňování otevřených dat. Od roku 2019 je členem rozkladové komise Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Informace o kurzu

Kurz proběhne formou on-line prostřednictvím MS Teams. Přednášku kurzu lze sledovat také pouze prostřednictvím webového prohlížeče. Pro přístup není potřeba žádné speciální technické ani programové vybavení, dostačující je počítač/tablet s internetovým připojením, reproduktor nebo sluchátka.

Návod na případnou instalaci MS Teams najdete zde: https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-teams/teams-for-home

Před kurzem bude účastníkům zaslán odkaz pro připojení se na přednášku. Po přihlášení bude možné kurz nejen pasivně sledovat, ale také aktivně přispívat do diskuze. On-line kurz bude probíhat živě v uvedeném termínu a čase, nebude pořizován záznam pro pozdější shlédnutí.
Materiály a Osvědčení o absolvování kurzu budou účastníkům zaslány v elektronické podobě.

Cena

1 700,- Kč včetně DPH

Cena pro MU: 1 000 Kč. Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu.

Storno podmínky

  1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
  4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Ing. Naděžda Švihelová,
Telefon: 549 49 5344
E-mail: Nadezda.Svihelova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Naše tipy

    Odebírat náš Newsletter

    Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.