Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Trestní odpovědnost (nejen) obchodních korporací, obcí a krajů | ONLINE


Určeno

Tento kurz nabízíme v listopadu 2022, pro více informací klikněte zde.

Advokáti, manažeři, členové orgánů právnických osob (např. jednatelé, členové představenstev, dozorčích rad, společníci), úředníci územních samosprávných celků a další zájemci o tuto problematiku.

Program

1. Úvod do tématu kurzu – vstupní informace

2. Které právnické osoby jsou trestně odpovědné – kazuistika

3. Podmínky trestní odpovědnosti právnické osoby
   3. 1 Formální podmínka tr. odp. pr. osoby
   3. 2 Materiální podmínka tr. odp. pr. osoby

4. Možnosti vyloučení tr. odp. pr. osoby – praktické příklady

5. Další související otázky – okolnosti vylučující protiprávnost a okolnosti způsobující zánik tr. odp. pr. osoby

6. Nejčastěji páchané trestné činy právnických osob

7. Tresty a ochranná opatření ukládaná právnickým osobám - exkurz

8. Úvod do problematiky trestního řízení proti právnické osobě

9. Zahájení trestního stíhání proti právnické osobě

10. Procesní úkony právnické osoby v trestním řízení

11. Obhajoba právnické osoby v trestním řízení

12. Závěr kurzu – zhodnocení získaných poznatků, připomínky, dotazy

Lektoři

Mgr. David Čep, Ph.D.

Lektor je odborný asistent na Katedře trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity a současně působí jako asistent soudce Nejvyššího soudu v Brně. 

Informace o kurzu

Kurz proběhne formou on-line prostřednictvím MS Teams. Přednášku kurzu lze sledovat také pouze prostřednictvím webového prohlížeče. Pro přístup není potřeba žádné speciální technické ani programové vybavení, dostačující je počítač/tablet s internetovým připojením, reproduktor nebo sluchátka.
Návod na případnou instalaci MS Teams najdete zde: https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-teams/teams-for-home

Před kurzem bude účastníkům zaslán odkaz pro připojení se na přednášku. Po přihlášení bude možné kurz nejen pasivně sledovat, ale také aktivně přispívat do diskuze. On-line kurz bude probíhat živě v uvedeném termínu a čase, nebude pořizován záznam pro pozdější shlédnutí.
Materiály a Osvědčení o absolvování kurzu budou účastníkům zaslány v elektronické podobě.

Cena

1 800,- Kč včetně DPH

Cena pro MU: 1000 Kč. Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu.

Storno podmínky

  1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
  4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Ing. Naděžda Švihelová,
Telefon: 549 49 5344
E-mail: Nadezda.Svihelova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Naše tipy

    Odebírat náš Newsletter

    Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.