Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Příprava na obecnou část znalecké zkoušky


Určeno

Bohužel tento kurz nebude realizován. Ale stejný kurz nabízíme v on-line formě, informace a přihlášku najdete zde.

Kurz je plánován jako prezenční a je určen pro soudní znalce a zájemce o výkon znalecké činnosti.

Program

A)     Průvodce profesní právní úpravou:

 • Práva a povinnosti znalce
 • Mlčenlivost znalce
 • Oznamovací povinnosti znalců vztahující se ke skutečnostem souvisejících s výkonem jejich činnosti (notifikační povinnost)
 • Vyloučení znalce
 • Odmítnutí výkonu znalecké činnosti
 • Evidence posudků
 • Komunikační povinnost a datové schránky
 • Odpovědnost za újmu a povinné pojištění znalců
 • Archivační povinnost
 • Povinnost projednání zadání znaleckého posudku

B)      Výkon znalecké činnosti

 • Definice znalecké činnosti
 • Vznik oprávnění vykonávat znaleckou činnost
 • Pozastavení oprávnění vykonávat znaleckou činnost
 • Zánik oprávnění vykonávat znaleckou činnost
 •  Způsob provedení znaleckého úkonu
 • Znalečné a jeho vyúčtování.

C)      Výkon dohledu a přestupková odpovědnost znalců

 • Dohled nad výkonem znalecké činnosti
 • Přestupková odpovědnost znalců

D)     Postavení znalce a jeho práva a povinnosti v jednotlivých procesních předpisech

 • Trestní řízení
 • Občanské soudní řízení
 • Soudní řízení správní
 • Správní řízení

E)      Aplikační otázky

Lektoři

JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et Ph.D.

Vyučující na Právnické a Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Vyučuje např. předmět Právní postavení znalců a právní úprava jejich činnosti. Odborný garant konferencí pro znalce (Telč 2019, Brno 2020, Brno 2021). Účastník panelových diskusí věnujících se znalecké problematice (ExFoS či Požadavky na znalecké posudky v psychologii). Právní asistent veřejného ochránce práv. Ad hoc člen komise pro obhajobu disertačních prací v doktorském studijním programu Soudní inženýrství, Ústav soudního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně. Lektor znaleckého práva pro znalce, podnikové právníky, pracovníky zabývající se agendou státní správy znalecké činnosti.  

Poznámky

Kurz se zabývá novou právní úpravou, která je účinná od 1. ledna 2021 a zaměřuje se na seznámení účastníků kurzu s materií, která je zapotřebí k úspěšnému složení obecné části vstupní zkoušky znalce.
Kurz vychází z výukového materiálu Ministerstva spravedlnosti a je doplněn informacemi z aplikační praxe nové právní úpravy regulující znaleckou činnost doplněnou o problematiku postavení znalců v jednotlivých procesních předpisech.

Informace o kurzu

Cena obsahuje drobné občerstvení a studijní materiály, účastníci obdrží Osvědčení o absolvování kurzu.

Cena

1 400,- Kč včetně DPH

Cena pro MU: 800 Kč. Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu.

Storno podmínky

 1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
 4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Ing. Naděžda Švihelová,
Telefon: 549 49
E-mail: 110720@mail.muni.cz
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Naše tipy

  Odebírat náš Newsletter

  Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.