Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Vznik a skončení pracovního poměru | ONLINE


Určeno

Kurz je určen personalistům, tajemníkům, vedoucím zaměstnancům, mistrům, specialistům v oblasti práce, advokátům, firemním právníkům a dalším zájemcům o danou problematiku.

Program

Založení pracovněprávního vztahu
- výběrové řízení (GDPR, zakázané otázky)
- pracovní smlouva
- dohoda o provedení práce
- dohoda o pracovní činnosti

Obsah smluv a další ujednání
- povinné části (vhodně určení místa či druhu práce)
- fakultativní části (pracovní doba; mzda; mlčenlivost)
- související úprava (vnitřní předpis; dodatky)
- doba určitá vs. doba neurčitá

Skončení pracovního poměru
- pracovní poměr na dobu určitou
- zrušení ve zkušební době
- dohoda
- výpověď
- okamžité zrušení pracovního poměru

Souvislosti a praktická řešení
- neplatné rozvázání pracovního poměru
- odstupné
- potvrzení o zaměstnání a pracovní posudek
- jak správně doručit

Diskuse a otázky účastníků

Lektoři

JUDr. Jan Horecký, Ph.D.

Lektor působí jako odborný asistent Katedry právní teorie na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Specializuje se na obor pracovního práva, včetně sociálního dialogu a práva kolektivního vyjednávání. Aktivně působí na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů.

Poznámky

Založení vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatele určuje, jak snadno a levně (nebo draze) se lze následně rozejít. Víte, že ne pro každého se hodí pracovní smlouva a že se vyplatí obsahu smlouvy věnovat pozornost?
Povíme si, kdy a v jakých situacích je vhodné uzavřít pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti či dohodu o provedení práce. Řekneme si, jaké jsou důsledky opožděného podepsání pracovní smlouvy (ať už z důvodu nepřítomnosti ředitele či příliš moc práce), dále že neexistuje práce na zkoušku. Podíváme se na ideální obsah pracovní smlouvy a další ujednání (co vše musí být v pracovní smlouvě a co často nadbytečně smlouvy obsahují a jak se zaměstnavatelé sami omezují).
Následně se zaměříme na skončení pracovního poměru. Rozebereme, jaké varianty jsou nejlevnější a v té které situaci nejvhodnější. Zaměříme se na předpoklady i důsledky např. výpovědi či okamžitého zrušení pracovního poměru. Neopomeneme ani upozornění na sankce, které mohou být zaměstnavateli uloženy (pokuty) a které mohou nastat (např. neplatné rozvázání pracovního poměru).

Informace o kurzu

Kurz proběhne formou on-line prostřednictvím MS Teams. Přednášku kurzu lze sledovat také prostřednictvím webového prohlížeče. Pro přístup není potřeba žádné speciální technické ani programové vybavení, dostačující je počítač/tablet s internetovým připojením, reproduktor nebo sluchátka.
Návod na případnou instalaci MS Teams najdete zde: https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-teams/teams-for-home

Před kurzem bude účastníkům zaslán odkaz pro přístup na přednášku. Po připojení bude možné kurz nejen pasivně sledovat, ale také aktivně přispívat do diskuze. On-line kurz bude probíhat živě v uvedeném termínu a čase, nebude pořizován záznam pro pozdější shlédnutí.
Materiály a Osvědčení o absolvování kurzu budou účastníkům zaslány v elektronické podobě.

Cena

1 900,- Kč včetně DPH

Cena pro MU: 1 100 Kč. Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu.

Storno podmínky

  1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
  4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Ing. Naděžda Švihelová,
Telefon: 549 49 5344
E-mail: Nadezda.Svihelova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Naše tipy

    Odebírat náš Newsletter

    Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.