Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Jak správně uzavírat smlouvy (struktura smlouvy) pro neprávníky


Určeno

Kurz je určen pro zájemce, kteří se v praxi zabývají tvorbou či připomínkováním (nejen) obchodních smluv.

Program

Účastníci budou seznámeni s pravidly uzavíráním smluv, inkorporací obchodních podmínek, jejich (ne)dovolenými ustanoveními, otázkou předsmluvní odpovědnosti, s vymezením osob, které mohou uzavírat smlouvy a důsledky nenaplnění těchto pravidel. Na kurzu budou rozebrány jednotlivé modelové případy smluvních ustanovení – od preambule a hlavičky smlouvy až po její podpis vč. dodatků smlouvy.

Výklad bude učiněn pro neprávníky srozumitelným způsobem, doplněný o příklady z praxe.

Lektoři

doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

Docentka na Katedře obchodního práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
Lektorka působí jako advokátka v advokátní kanceláři v Praze a také jako rozhodce Rozhodčího soudu při AK ČR a HK ČR.

Poznámky

Účastníci obdrží studijní podklady a Osvědčení o absolvování kurzu.

Cena

2 200,- Kč včetně DPH

Cena pro MU: 1200 Kč. Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu.

Storno podmínky

  1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
  4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Ing. Naděžda Švihelová,
Telefon: 549 49 5344
E-mail: Nadezda.Svihelova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Naše tipy

    Odebírat náš Newsletter

    Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.