Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Právní základy organizace a činnosti veřejné správy


Určeno

Kurz je určen pro nové studenty navazujícího magisterského programu Veřejná správa a současně nabízí upevnění znalostí také stávajícím studentům, kteří budou skládat státní zkoušku v magisterském programu Veřejná správa.
Kurz je vhodný také pro všechny další zájemce o problematiku veřejné správy.

Program

1. den

-   Veřejnoprávní povaha správního práva. Ústavní základy veřejné správy.
-   Základy organizace veřejné správy. Územní samospráva, dozor nad územní samosprávou, včetně oblasti normotvorby.
-   Základy činnosti veřejné správy. Charakteristika forem činnosti veřejné správy.
-   Správně právní odpovědnost. Odpovědnost za přestupky.

2. den

-   Zásady činnosti správních orgánů. Správní právo procesní.
-   Systematika správního řádu, procesní zásady. Soudní přezkum.
-   Právní úprava správního řízení ve správním řádu. Subsidiarita správního řádu.
-   Procesní pojmy a instituty. Zahájení a průběh řízené, včetně opravných a přezkumných prostředků.

Lektoři

Kurz odborně garantuje Katedra správní vědy a správního práva PrF MU.

doc. JUDr. Soňa SKULOVÁ, Ph.D., vedoucí Katedry správní vědy a správního práva PrF MU
JUDr. David HEJČ, Ph.D., odborný asistent katedry
JUDr. Alena KLIKOVÁ, Ph.D., odborná asistentka katedry
Mgr. Tomáš SVOBODA, Ph.D., odborný asistent katedry

Poznámky

Účastníci obdrží studijní podklady a Osvědčení o absolvování kurzu.

Cena

2 600,- Kč včetně DPH

Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu.

Storno podmínky

  1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
  4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Ing. Naděžda Švihelová,
Telefon: 549 49 5344
E-mail: Nadezda.Svihelova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Naše tipy

    Odebírat náš Newsletter

    Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.