Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Vzdělávání znalců v právních dovednostech


Určeno

Kapacita kurzu je již naplněna, přihlašování je již ukončeno. Toto vzdělávání budeme nabízet i v příštím roce.

Ucelený systém celoživotního vzdělávání v právních dovednostech a znalostech je určen odborníkům na soudní znalectví. Kurz poskytne znalcům informace a poznatky aplikovatelné napříč všemi znaleckými obory.

Kurzy jsou zakončeny online testy, jejich úspěšné zvládnutí vede k získání mikrocertifikátů.

Další informace najdete ZDE

UPOZORNĚNÍ: Kapacita kurzů i workshopů je omezena.

Program

SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ PRO SOUDNÍ ZNALCE

Právní úprava znalecké činnosti – Mikrocertifikát č. 1

Kurz č. 1 – Práva a povinnosti znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů dle nového zákona o znalcích
Kurz č. 2 -  Znalec a jeho postavení v řízení vedeném orgánem veřejné moci
+
Workshop č. 1 -  Druhy znaleckých posudků a jiná expertní činnost znalců

Právní náležitosti znaleckého posudku – Mikrocertifikát č. 2

Kurz č. 1 – Práva a povinnosti znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů dle nového zákona o znalcích
Kurz č. 2 -  Znalec a jeho postavení v řízení vedeném orgánem veřejné moci
+
Workshop č. 3 – Jak správně vypracovat znalecký posudek – formální, obsahové a metodické náležitosti znaleckého posudku
Workshop č. 4 – Znalecké závěry – jak je formulovat a jak se vypořádat s variantními a pravděpodobnostními závěry

Podklady znaleckého posudku a jejich právní zakotvení – Mikrocertifikát č. 3

Kurz č. 1 – Práva a povinnosti znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů dle nového zákona o znalcích
Kurz č. 2 -  Znalec a jeho postavení v řízení vedeném orgánem veřejné moci
+
Workshop č. 2 – Podklady znaleckého posudku a role znalce a zadavatele při jejich obstarávání 

Termíny kurzů a workshopů:

23. března 2023
Kurz č. 1: Práva a povinnosti znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů dle nového zákona o znalcích

 • Práva a povinnosti obecně
 • Práva a povinnosti znaleckých kanceláří
 • Práva a povinnosti znaleckých ústavů
 • Evidence posudků a odměňování
 • Obecná a zvláštní část znalecké zkoušky

Lektoři: JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et Ph.D., MUDr. Mgr. Bc. Tomáš Vojtíšek, Ph.D. a Mgr. Tomáš Pexa

23. listopadu 2023
Kurz č. 2: Znalec a jeho postavení v řízení vedeném orgánem veřejné moci

 • Znalec a trestní řízení
 • Znalec a civilní řízení

Lektoři: JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et Ph.D., MUDr. Mgr. Bc. Tomáš Vojtíšek, Ph.D., doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. Dr. h.c, JUDr. Kateřina Čuhelová, Ph.D., Mgr. Halka Lacinová, JUDr. Iveta Eichlerová a Ing. Michal Dermek

27. dubna 2023
Workshop č. 1: Druhy znaleckých posudků a jiná expertní činnost znalců

 • Úvod - definování znaleckého posudku, revizního znaleckého posudku a právní pojetí znaleckého posudku jako důkazu
 • Znalecký posudek, odborné vyjádření a konzultanství pro orgány veřejné moci
 • Odborné vyjádření
 • Znalecký posudek znalce fyzické osoby
 • Ústavní znalecký posudek a posudek znalecké kanceláře

Lektoři: JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et Ph.D., MUDr. Mgr. Bc. Tomáš Vojtíšek, Ph.D., Ing. Tomáš Krulický, PhD., Mgr. Helena Hornychová a Mgr. Ivo Dunovský

21. září 2023
Workshop č. 2: Podklady znaleckého posudku a role znalce a zadavatele při jejich obstarávání

 • Spolupráce znalce a zadavatele při obstarávání podkladů pro znalecké zkoumání

Lektoři: JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et Ph.D., MUDr. Mgr. Bc. Tomáš Vojtíšek, Ph.D., doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. Dr. h.c, Mgr. Robert Štiller, LL.M., JUDr. Kateřina Čuhelová, Ph.D., Mgr. Halka Lacinová, JUDr. Iveta Eichlerová a Ing. Michal Dermek

18. května 2023
Workshop č. 3: Jak správně vypracovat znalecký posudek – formální, obsahové a metodické náležitosti znaleckého posudku

 • Formální, obsahové a metodické náležitosti znaleckého posudku
 • Otázky na znalce
 • Společný znalecký posudek

Lektoři: JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et Ph.D., MUDr. Mgr. Bc. Tomáš Vojtíšek, Ph.D., doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. Dr. h.c a prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.

19. října 2023
Workshop č. 4: Znalecké závěry – jak je formulovat a jak se vypořádat s variantními a pravděpodobnostními závěry

 • Výklad § 28 odst. 5 nového zákona
 • Znalecké závěry
 • Baysovská metoda

Lektoři:  JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et Ph.D., prof. Jiri Drabek, PhD., Mgr. Halina Šimková a RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.

Lektoři

JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et. Ph.D., garant kurzů a lektor
Vyučující na Právnické a Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, vyučuje např. předmět Právní postavení znalců a právní úprava jejich činnosti, dále je odborným garantem pravidelné konference pro znalce (od roku 2019) a předseda vědecké rady Kongresu pro soudní znalce ZnalKon; nyní je řešitelem projektu celoživotního vzdělávání pro soudní znalce na Právnické fakultě MU (manažer projektu, odborný garant kurzů a lektor); právní asistent veřejného ochránce práv; lektor znaleckého práva pro znalce a právníky; v listopadu 2022 byl ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem jmenován členem pracovní skupiny expertů pro znalecké právo.

Infromce o dalších lektorech najdete ZDE

Poznámky

Pro získání Mikrocertifikátu právních dovedností je podmínkou absolvování obou obecných kurzů, současně absolvování všech čtyř oborových workshopů a úspěšné zvládnutí online testů.

Informace o kurzu

Kurzy vznikají v rámci projektu NPO_MUNI. 3.2.1._MSMT-16606/2022.

Cena

ZDARMA

Kontakt

Jana Buchalová,
Telefon: 549 49 1219
E-mail: Jana.Buchalova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Naše tipy

  Odebírat náš Newsletter

  Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.