Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Novela zákoníku práce 2023


Určeno

Kurz je určen personalistům, specialistům v oblasti práce, advokátům, firemním právníkům, vedoucím zaměstnancům a dalším zájemcům o danou problematiku.
Kurz bude zaměřen na seznámení účastníků s rozsáhlejší novelou zákoníku práce. V době konání kurzu by měla být již známa finální podoba implementovaných změn pracovněprávní úpravy, které lektoři účastníkům osvětlí včetně praktických dopadů na vztahy zaměstnanců a zaměstnavatelů a dalších relevantních souvislostí.

Program

Kurz bude reflektovat obsah novely zákoníku práce. Bude tedy zaměřen na změny právní úpravy:

- vztahů z dohod o provedení práce a z dohod o pracovní činnosti (rozvrhování pracovní doby, právo na příplatky, na dovolenou atd.),
- práce na dálku (paušální náhrada nákladů, možnost nařízení práce na dálku atd.),
- doručování písemností (výčet písemností doručovaných do vlastních rukou zaměstnance, doručovací posloupnost, elektronické doručování atd.),
- informování zaměstnanců o obsahu pracovního poměru (lhůta pro informování, výčet povinně sdělovaných informací atd.),
- podmínek pečujících zaměstnanců (právo požadovat výkon práce na dálku, podávání žádostí o rodičovskou dovolenou atd.),
- nepřetržitého denního odpočinku a nepřetržitého týdenního odpočinku atd.

Lektoři

JUDr. Michal Smejkal, Ph.D.

působí jako odborný asistent na Právnické fakultě Masarykovy univerzity se zaměřením na pracovní právo, jako odborný asistent na Nejvyšším soudu a je členem České společnosti pro pracovní právo a sociální zabezpečení.

Mgr. Vojtěch Kadlubiec, Ph.D.

působí jako odborný asistent na Právnické fakultě Masarykovy univerzity se zaměřením na pracovní právo, je právní expert v Advokátní kanceláři Doležal & Partners a také hlavní autor pravidelně aktualizovaných odborných publikací pro personalisty - Metodický poradce nové úpravy pracovního práva.

Poznámky

Materiály a Osvědčení o absolvování kurzu budou účastníkům zaslány v elektronické podobě.

Cena

1 900,- Kč včetně DPH

Cena pro MU: 1500 Kč. Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu.

Storno podmínky

  1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
  4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Jana Buchalová,
Telefon: 549 49 1219
E-mail: Jana.Buchalova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Naše tipy

    Odebírat náš Newsletter

    Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.