Vyhledávání na této stránce není aktivní.

6. ONLINE konference pro soudní znalce

 • pátek 1. 12. 2023
 • 9.00 - 16.00 hodin
 • online

Program

Zaměříme se na tato témata:

 • návrh novely znaleckého zákona, který Ministerstvo spravedlnosti představilo ve středu 15. listopadu 2023,
 • pomůžeme znalcům se vyvarovat chyb, kterých se dopustili jejich kolegové a za jejichž přestupky je Ministerstvo spravedlnosti potrestalo
 • dozvíte se například to, za co byla uložena nejvyšší pokuta ve výši Kč 120.000,- a také odpovíme na otázku, zda ministerstvo postupovalo vždy správně,
 • zaměříme se na Metodickou příručka Ministerstva spravedlnosti k ilustrativnímu posudku,
 • tandem soudkyně a znalec se bude zabývat nadbytečnými a zbytečné znaleckými posudky a kdy a proč přizvat znalce, ale také tím, jak se na odbornou skutkovou otázku dívá znalec a soudkyně,
 • členové dvou zkušebních komisí zvláštní části znalecké zkoušky se podělí o své zkušenosti a budou se zabývat tím, jak napsat posudek, aby byl obhájen nejenom před komisí zvláštní části znalecké zkoušky.

Zvláštním hostem konference bude senátor, primář a znalec Lubomír Kantor, který se podělí o své postřehy na stav znalectví – jeho minulost, současnost a budoucnost.

Program

9:00 – 9:30 – zahájení konference. Novela znaleckého zákona a statistická data ve věcech znalců 

(M. Frýdek)  

9:30 – 9:45 – Znalectví jeho minulost, současnost a budoucnost pohledem lékaře, znalce a senátora. (L. Kantor)

9:45 – 10:45 – Analýza přestupků a sankcí uložených dle nového ZnalZ aneb čeho by se znalci měli vyvarovat a postupovalo vždy Ministerstvo spravedlnosti správně? 

(M. Frýdek)  

10:45 – 11:30 - Metodická příručka Ministerstva spravedlnosti k ilustrativnímu posudku – už je po dvou letech a 11 měsících od účinnosti ZnalZ jasné, jak posudek sestavit?  

(T. Vojtíšek) 

11:30- 12:15 – přestávka  

12:15 – 14:15 – Nadbytečné a zbytečné znalecké posudky – kdy a proč přizvat znalce a jak se na odbornou skutkovou otázku dívá znalec a soudkyně 

(K. Čuhelová a A. Vémola)   

14:15 – 14:30 – přestávka   

14:30 – 15:15 – Jak napsat posudek, aby byl obhájen nejenom před komisí zvláštní části znalecké zkoušky – zkušenosti znalce a člena zkušební komise zvláštní části zkoušky I. 

(T. Vojtíšek)  

15:15 – 16:00 – Jak napsat posudek, aby byl obhájen nejenom před komisí zvláštní části znalecké zkoušky – zkušenosti znalce a člena zkušební komise zvláštní části zkoušky II. 

(Z. Dufek)  

16:00- 16:30 závěrečná debata a zakončení   

 

Lektoři

Odborní garanti a moderátoři konference:
JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et Ph.D. a MUDr. Mgr. Tomáš Vojtíšek, Ph.D.  

Přednášející:

doc. JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D.,
znalec v oboru ekonomika, specializace oceňování podniku (závodu). Na Fakultě stavební VUT v Brně působí jako docent na Ústav stavební ekonomiky a řízení. Od roku 2022 je FAST VUT proděkanem pro vnější vztahy, internacionalizaci a marketing. Člen zkušební komise zvláštní části znalecké zkoušky Ministra spravedlnosti.  

JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et Ph.D.
vyučující na Právnické a Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, vyučuje např. předmět Právní postavení znalců a právní úprava jejichčinnosti, dále je odborným garantem pravidelné konference pro znalce (od roku 2019) a předseda vědeckého výboru Kongresu pro soudní znalce ZnalKon (2022 a 2023); nyní je řešitelem projektu celoživotního vzdělávání pro soudní znalce na Právnické fakultě MU (manažer projektu, odborný garant kurzů a lektor); právní asistent veřejného ochránce práv; lektor znaleckého práva pro znalce a právníky; v listopadu 2022 byl ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem jmenován členem pracovní skupiny expertů pro znalecké právo. Editor webu www.znalci.law.muni.cz a Bulletinu znaleckého práva a znalectví

JUDr. Kateřina Čuhelová, Ph.D.,
předsedkyně senátu Krajského soudu v Brně. Lektorka v kurzech Celoživotní vzdělávání znalců v právních dovednostech na PrF MU. 

MUDr. Mgr. Bc. Tomáš Vojtíšek, Ph.D.,
přednosta Ústavu soudního lékařství FN u sv. Anny v Brně a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity; vysokoškolský pedagog/odborný asistent, lékař a soudní znalec, člen zkušební komise pro zvláštní část vstupní zkoušky znalců pro soudní lékařství. Lektor v kurzech Celoživotní vzdělávání znalců v právních dovednostech na PrF MU.  

doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D., dr. h. c.,
docent pro obor Soudní inženýrství na Ústavu soudního inženýrství VUT, zejména se zaměřením na oblast analýzy silničních nehod a její interdisciplinární propojování se soudním lékařstvím a biomechanikou a na vybrané oblasti oborů doprava a bezpečnost; od roku 1987 soudní znalec základního oboru Doprava se specializací technické posudky o příčinách silničních nehod, obor Ekonomika a obor Strojírenství; předseda prezidia Asociace znalců a odhadců ČR, z.s.; člen předsednictva Evropské společnosti pro výzkum a analýzu nehod – Národní skupina v ČR, z.s.; člen redakční rady časopisu Soudní inženýrství a časopisu pro soudní znalectví v technických a ekonomických oborech; lektor Justiční akademie seminářů „Trestná činnost v dopravě“ pořádaných pro soudce a státní zástupce, kteří se zabývají touto problematikou; držitel Čestného doktorátu doctor honoris causa za celoživotní zásluhy v oblasti soudního znalectví a bezpečnostních věd, kterým ho v roce 2020 ocenila Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košicích. Lektor v kurzech Celoživotní vzdělávání znalců v právních dovednostech na PrF MU. 

Informace o kurzu

Konference proběhne prostřednictvím MS Teams. Odkaz a materiály na konferenci bude zaslán na kontaktní emalové adresy uvedeny v přihlášce.

Cena

800,- Kč včetně DPH

Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu.

Storno podmínky

 1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
 4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Jana Buchalová,
Telefon: 549 49 1219
E-mail: Jana.Buchalova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno
Odebírat náš Newsletter

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.