Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Okružní testy zaměřené na oceňování nemovitých věcí – stanovení hodnoty nemovité věci metodou porovnávací| HYBRIDNÍ


Určeno

Kurz je určen znalcům a odhadcům.

Program

Jedním z cílů zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech je i jednoznačné vymezení požadavků pro výkon znalecké činnosti, např. výkon s náležitou odbornou péčí. S návrhem novely ZnalZ, kterou Ministerstvo spravedlnosti představilo dne 15. prosince 2023 se široká veřejnost mohla prostřednictvím Důvodové zprávy k ní seznámit s mnoha statistickými informacemi. Vedle statistických informací o vývoji počtu znalců byly zveřejněny i statistiky přestupkové činnosti, tedy statistiky pochybení znalců. Ministerstvo konstatovalo, že za období leden 2021 až srpen 2023 udělilo celkem 114 sankcí za přestupky znalců a většina z nich se týkala nedodržení náležité odborné péče. 

Právnická fakulta Masarykovy univerzity ve spolupráci s Ekonomickou fakultou Technické univerzity v Liberci vytvořila jedinečný kurz, který znalcům nejenom, že představí pohled právníka zabývajícího se přestupky znalců a dohledovými aktivitami Ministerstva spravedlnosti na pochybení znalců, ale též nabídne pohled soudkyně na přezkoumatelnost, přesvědčivost a srozumitelnost znaleckých posudků. Zkušení znalci Vás provedou metodickou a odbornou částí znaleckého činnosti.

Účastníci se seznámí jednak s teorií i praxí (právní i odbornou) oceňování a hodnocení znaleckých posudků. Účastníci vypracují tzv. okružní testy simulující případy, se kterými se znalci a zadavatelé posudků setkávají v praxi. Účastníci kurzu obdrží zadání znaleckého úkolu (popis nemovitosti a její fotodokumentaci). Úkolem účastníků bude během 10 dnů zpracovat zjednodušenou nálezovou a posudkovou část znaleckého posudku a odpovědět na to, jaká je cena stanovená na základě porovnávací metody, a to vše dle oceňovacích právních předpisů a v souladu se standardy v oboru.   

Po uplynutí termínu pro odevzdání okružního testu lektoři připraví i souhrn chyb a vhodných příkladů, které následně představí na závěrečném tutoriálu.

1. část:

  • Znalecký posudek jako důkaz a podklad pro rozhodování soudů, a zadavatelů. Požadavky na přezkoumatelnost a přesvědčivost znaleckého posudku pro soudce a soudní řízení. (K. Čuhelová)
  • Požadavky na přezkoumatelnost a přesvědčivost znaleckého posudku v přestupkové agendě Ministerstva spravedlnosti. (M. Frýdek)
  • Metodika zpracování porovnávacího způsobu ocenění nemovitosti a požadavky na posudkovou a nálezovou část znaleckého posudku v případě ocenění porovnávací způsobem. (B. Poláček, P. Ondraschek)
  • Zadání a debata. (K. Čuhelová – B. Poláček – M. Frýdek – P. Ondraschek)

2. část:

Vyhodnocení testu:

  • Vyhodnocení testu – společné setkání s vyhodnocením (doc. Poláček a Ing. Ondraschek vyhodnotí odbornou část a dr. Čuhelová a dr. Frýdek provedou zhodnocení z pohledu formálně obsahových požadavků na posudky a jejich přesvědčivosti a přezkoumatelnosti). 

Lektoři

JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et Ph.D.

Právnická fakulta MU – manažer aktivity celoživotního vzdělávání znalců, lektor a odborný garant kurzů pro znalce a editor Bulletinu pro znalecké právo a znalectví a webu znalci.law.muni.cz. Filozofická fakulta – přednášející, Kancelář veřejného ochránce práv – právní asistent veřejného ochránce práv. Ministerstvo spravedlnosti – člen expertní skupiny ministra spravedlnosti pro znalecké právo. VŠB Technická univerzita v Ostravě – externí člen zkušební komise k obhajobě závěrečných prací ve specializačním programu oceňování nemovitých věcí. Akademická rada (člen – odborník z praxe) Ústavu znalectví a oceňování při Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích.

JUDr. Kateřina Čuhelová, Ph.D.

Předsedkyně senátu Krajského soudu v Brně a místopředsedkyně evidenčního senátu. Lektorka civilního řízení soudního a znaleckého dokazování v něm v kurzech pro znalce na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.

doc. JUDr. Ing. Bohumil Poláček, Ph.D., MBA, LLM

Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta, vedoucí Centra oceňování majetku, jednatel znalecké kanceláře Appraising Alpha – znalecký ústav, s.r.o., znalcem se specializací oceňování podniku je od roku 2003. Znalcem se specializací oceňování finančního majetku, nehmotného majetku a movitého majetku je od roku 2010. Je zapsán do seznamu rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Je členem komise Právnické fakulty Univerzity Karlovy pro státní doktorské zkoušky a obhajoby doktorských disertačních prací a oponování těchto prací. Je zapsán v seznamu odborníků pro obhajoby doktorských disertačních prací – obor podniková ekonomika a management na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Je členem vědecké rady Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci a Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Ing. Petr Ondraschek

Absolvent Stavební fakulty ČVUT, společník znalecké kanceláře Appraising Alpha – znalecký ústav, s.r.o., znalcem pro oceňování nemovitostí je od roku 2009, od roku 1992 provádí realitní činnost, odborník z praxe v Centru oceňování majetku na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci.

Poznámky

Účastníci obdrží certifikát o účasti na okružím testu.

Informace o kurzu

Kurz proběhne hybridní formou - prezenčně v prostorách Právnické fakulty MUNI v Brně a současně on-line prostřednictvím MS Teams

Do poznámky prosím uveďte, jakou formu účasti preferujete.

Návod na případnou instalaci MS Teams najdete zde: https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-teams/teams-for-home
Pro přístup není potřeba žádné speciální vybavení, dostačující je počítač/tablet s internetovým připojením, reproduktor nebo sluchátka.

Před kurzem bude účastníkům zaslán odkaz pro připojení se na přednášky. Po přihlášení bude možné přednášky nejen pasivně sledovat, ale také se aktivně zapojovat do diskuze. On-line kurz bude probíhat živě v konkrétních termínech a čase, nebude pořizován záznam pro pozdější shlédnutí.

Cena

1 800,- Kč včetně DPH

Cena pro MU: 1400,- Kč bez DPH.Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu.

Storno podmínky

  1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
  4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Bc. Jitka Holíková,
Telefon: 549 49 4223
E-mail: Jitka.Holikova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno
Odebírat náš Newsletter

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.