Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Znalecký posudek – meze přezkumu věcné správnosti v judikatuře a správní praxi


Určeno

Kurz je určen především soudním znalcům, zájemcům o výkon znalecké činnosti a dalším zájemcům o problematiku míry hodnocení věcné správnosti znaleckého posudku orgánem veřejné moci (např. advokáti, kolizní opatrovníci).

Program

  • Ustanovení § 8 zákona o znalcích a tlumočnících v praxi – řádný výkon znalecké činnosti; znalecký posudek – jeho náležitosti (formální, obecné a zvláštní) a vlastnosti (vnitřní konzistence, pravdivost, přesvědčivost, přezkoumatelnost, transparence, opakovatelnost a úplnost);  znalecký posudek jako samostatná forma důkazu a znalec jako iudex facti.
  • Otázka přezkumu věcné správnosti znaleckého posudku v judikatuře a praxi orgánů státní správy znalecké činnosti.
  • Meze hodnocení věcné správnosti znaleckého posudku orgánem veřejné moci v rámci probíhajícího a skončeného řízení.

Lektoři

JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et Ph.D.

Lektor působí na Právnické a Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Vyučuje např. předmět Právní postavení znalců a právní úprava jejich činnosti. Právník a garant – analytik agendy státní správy soudů a státní správy znalecké činnosti v oddělení justice, migrace a financí Kanceláře veřejného ochránce práv. Ad hoc člen komise pro obhajobu disertačních prací v doktorském studijním programu Soudní inženýrství, Ústav soudního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně.

Poznámky

  • Cena obsahuje drobné občerstvení a studijní materiály
  • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování kurzu
  • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
  • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č. 3 a č. 11) nebo Nerudova (tramvaj č. 12)

Informace o kurzu

Kurz je svým zaměřením ojedinělý, neboť účastníky komplexně seznámí s vývojem judikatury zabývající se otázkou míry a možností přezkumu věcné správnosti znaleckých posudků v řízeních před orgány veřejné moci. Kurz se také bude zabývat praxí orgánů státní správy znalecké činnosti v rámci šetření individuálních podnětů na věcnou správnost znaleckých posudků. 

Cena

1 200,- Kč včetně DPH

Cena pro zaměstnance MU, je-li plátcem MU: 800 Kč. Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání kurzu.

Kontakt

Ing. Naděžda Švihelová,
Telefon: 549 49 5344
E-mail: Nadezda.Svihelova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Naše tipy

Odebírat náš Newsletter

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.