Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Znalecké minimum - obecná problematika soudního znalectví


Určeno

Kurz je určen uchazečům o jmenování znalcem v oborech, pro které není zavedeno (v souladu s Instrukcí Ministerstva spravedlnosti ČR č. 8/2017 ze dne 23. 11. 2017, č. j. MSP-26/2017-OJD-ORG/32) postgraduální specializační studium v rozsahu min. 4 semestrů.

Program

 • Co to je "Znalecké minimum" a k čemu slouží?
 • Právní úprava znalecké činnosti, praktické zkušenosti s praxí soudních znalců z pohledu soudce.
 • Historie soudních znalců.
 • Základní právní pojmy vztahující se k výkonu funkce znalce, práva a povinnosti znalců.
 • Kvalifikační požadavky a proces jmenování znalců, výkon znalecké činnosti z pohledu řízení znalecké činnosti, celoživotní vzdělávání znalců.
 • Znalecký posudek, jeho náležitosti v praxi a způsoby jeho vyúčtování (DPH, pojištění profesní odpovědnosti znalce, prokazatelné náklady).
 • Diskuse k problémům, příklady z praxe, odpovědi na otázky.
 • Zkušební test.

Lektoři

Mgr. Luboš DÖRFL, předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem, autor komentáře k zákonu o znalcích a tlumočnících.

Mgr. Kateřina PIVOŇKOVÁ, Ph.D., vedoucí oddělení znalců a tlumočníků Krajského soudu v Praze.

Poznámky

 • Cena obsahuje občerstvení, oběd formou rautu a studijní materiály
 • Úspěšní účastníci obdrží Osvědčení o absolvování kurzu
 • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
 • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

Přihlášky přijímáme do 15.10.2018.

Informace o kurzu

Podmínky absolvování a získání Osvědčení o absolvování kurzu:

1) Úspěšné složení zkušebního testu na závěr kurzu.

2) Zpracování a odevzdání ve stanoveném termínu formálně správného cvičného znaleckého posudku dle vlastního zadání (písemně doma), který bude oponován z hlediska formálních náležitostí předepsaných zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. 

Absolvováním kurzu získá účastník  základní znalosti právní úpravy znalecké činnosti a praktické dovednosti týkající se formálního zpracování znaleckého posudku, a tím splní jednu z kvalifikačních podmínek dle § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů.

Cena

3 800,- Kč včetně DPH

Cena pro zaměstnance MU, je-li plátcem MU: 2700 Kč. Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání kurzu.

Storno podmínky

 1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
 4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Ing. Naděžda Švihelová,
Telefon: 549 49 5344
E-mail: Nadezda.Svihelova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Naše tipy

Odebírat náš Newsletter

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.